Hvordan blir fremtidens arbeidsmarked?

Hvordan blir fremtidens arbeidsmarked?

Neida, vi har ikke lært oss å se inn i fremtiden. Den egenskapen er det dessverre ingen som har, men med hjelp av data fra Statistisk sentralbyrå kan vi skape oss et bilde av hvordan fremtidens arbeidsmarked sannsynligvis vil se ut.

Det kan være skummelt å skulle bestemme seg for et yrke, spesielt når arbeidsmarkedet er i stadig endring. Ingen kan garantere at studiet du velger i dag vil være relevant om femti år, men det betyr ikke at det ikke er mulig å velge et fagområde som har større sjanse for å være relevant også i fremtiden. 

Noen yrker har det vært bruk for siden tidenes morgen, vi har alltid hatt behov for de som kan bygge hus og ta vare på oss når vi blir syke. Så er det jo også liten sannsynlighet for at den teknologiske utviklingen skal stoppe opp eller reversere. Det er også mulig å velge fag som gir deg overførbare ferdigheter som kan være relevante i flere yrker.

Trygge valg - helse, byggfag og teknologi

Ifølge en rapport fra SSB vil behovet for sykepleiere øke med 40 000 årsverk fra 2017 til 2035, vi vil også trenge 16 000 flere helsefagarbeidere og 11 000 flere leger. I de aller fleste områder innenfor helsesektoren, med unntak av psykologer, vil det bli økt behov for flere årsverk. Når antall innbyggere i Norge fortsetter å øke, samtidig som befolkningen blir eldre, trenger vi også flere til å ta vare på oss. Hvis dette passer for deg kan du bli lærling i helsearbeiderfaget, portørfaget eller ambulansefaget.

Økt befolkningsvekst er også en av grunnene til at vi vil ha behov for flere i bygg- og anleggsbransjen. Det bygges stadig flere hus, boligblokker, næringsbygninger, butikker, kjøpesentre, sykehus og skoler. Da trenger vi flere som kan bygge, men også de som kan drifte, reparere og vedlikeholde. I fremtiden vil det være behov for byggdriftere, tømrere, renholdsoperatører og malere

Behovet for teknologiske yrker vil mest sannsynligvis også fortsette å øke, det er nesten ingen industrier som ikke har blitt påvirket av den teknologiske utviklingen de siste tiårene. Et fagbrev i IT-drift eller automatisering er også et sikkert valg for fremtiden.

Overførbare ferdigheter for et skiftende arbeidsbilde

Mye tyder på at fremtidens arbeidsmarked vil endre seg i løpet av en arbeidstakers karriere. Store selskaper før i tiden hadde lang levetid, der startet man på bunnen og kunne i teorien jobbe seg helt opp til toppen og få en gullklokke når man gikk av med pensjon. Slik er det få som har det i dag, og slik blir det neppe i fremtiden. Store selskaper har kortere levetid, markeder endrer seg raskt og fremtidige arbeidstakere må være tilpasningsdyktige. Yrkesfag som mediegrafiker gir deg ferdigheter som å tenke kreativt, jobbe selvstendig og produsere innhold for nettsider. I andre yrkesfag, som salgsfaget og resepsjonsfaget lærer du sosiale ferdigheter, god kundeformidling og service, det er ferdigheter som kan overføres i flere yrkessammenhenger.

Les mer: Dobbeltkompetanse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen