Renholdsoperatørfaget

En renholdsoperatør rengjør og vedlikeholder overflater, og bidrar til å skape et hyggelig og sunt innemiljø. Som renholdsoperatør har du mange jobbmuligheter, og kan jobbe nær sagt overalt. Din hovedoppgave vil være å planlegge og utøve profesjonelt renhold.

Renholdsoperatørfaget

En renholdsoperatør rengjør og vedlikeholder overflater, og bidrar til å skape et hyggelig og sunt innemiljø i næringsbygg, offentlige bygg, virksomheter og private hjem. Som renholdsoperatør vil din hovedoppgave vil være å planlegge og utøve profesjonelt renhold. Du kan jobbe nær sagt overalt, og vil ha arbeidsoppgaver som involverer håndtering av ny teknologi og maskiner. 

Dette lærer du under utdanningen

Renholdsoperatørfaget skal sikre et godt innemiljø, god hygiene samt verne om materielle verdier. Gjennom opplæringen tilegner du deg kunnskap om kjemikalier, materialer og miljøvennlige produkter og metoder. Du lærer om regelmessig og periodisk renhold, men også spesialrenhold i ulike bygg og transportmidler.

Det er et fokus på etisk bevisstgjøring, likeverd, respekt og flerkulturell forståelse, og det legges vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse.

Renholdsoperatørfagets hovedområder

Opplæringen i renholdsoperatørfaget består av tre hovedområder. Til sammen vil disse gi deg en helhetlig fagkompetanse:

 • Planlegging
  Under dette hovedområdet vil du lære om gode rutiner for planlegging og bruk av godkjente standarder som ivaretar inneklimaet. Du skal lære å bruke ulike systemer, tegninger og arbeidsbeskrivelser samt utvikle og vurdere renholdsplaner. 
 • Renhold
  Du skal lære om ulike metoder for rengjøring og ulike overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Videre skal du være i stand til å gjøre en vurdering av hvilke kjemikalier og metoder som egner seg for rengjøring av ulike flater og objekter, samt vite hvordan godt renhold bidrar til å ivareta HMS. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold, samt bruk av digitale verktøy for å utføre og dokumentere renhold inngår også.
 • Bransjelære
  Her vil du lære om fagets betydning i samfunnet, samt arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Arbeidsoppgaver for en renholdsoperatør

Som renholdsoperatør utfører du et bredt spekter av oppgaver knyttet til profesjonelt renhold. Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • rengjøring og vedlikehold av vegger, inventar, tak og gulv
 • valg og bruk av riktige kjemikalier
 • valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring
 • valg og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
 • service, kundebehandling og kommunikasjon
 • arbeid med inneklima og hygiene
 • kalkulasjon og planlegging ved bruk av IKT-verktøy

Arbeidssteder for en renholdsoperatør

Som renholdsoperatør kan man jobbe nær sagt hvor som helst, og det er gode jobbmuligheter etter å ha fullført utdanningen. Du kan jobbe i både offentlig og privat sektor, og i alle typer bygg. Eksempler på arbeidsplasser kan være:

 • skoler og barnehager
 • administrasjonsbygg
 • sykehus, sykehjem og sykehotell
 • hoteller
 • butikker og kjøpesentre
 • fly, buss, tog og skip
 • verksted, fabrikker og produksjonslokaler
 • idrettsanlegg og kulturbygg- og hus

Sluttvurdering for renholdsoperatørfaget

Mot slutten av læretiden din skal du opp til en fagprøve, som dersom den bestås vil belønnes med fagbrev. Fagprøven avvikles over tre virkedager, og du skal vise at du har tilegnet deg kompetanse innenfor alle fagets hovedområder. Bestått opplæring gir yrkestittelen renholdsoperatør.

Les mer om å jobbe som renholdsoperatør hos utdanning.no her.

Har du spørsmål rundt renholdsoperatørfaget? Kontakt oss i OKViken, vi hjelper deg gjerne!

 


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen