Ambulansefaget

Ambulansefaget skal legge fundamentet for en arbeidshverdag med håndtering og transport av pasienter. Som ambulansearbeider er du forbindelsen mellom sykehus og primærtjenesten. Ambulansearbeidere er ofte de første personene en pasient kommer i kontakt med ved akutt sykdom eller andre ulykker. Derfor er det viktig at en ambulansearbeider alltid er forberedt.

Ambulansefaget

Arbeidsområder og ansvar

Som ambulansearbeider jobber du innen akuttmedisin, og må bestandig være klar til å rykke ut til et ulykkessted eller til personer med akutt sykdom. Ambulansefaget skal gi deg den kunnskapen du trenger for å gjenkjenne symptomer eller andre tegn på sykdommer og skader slik at du kan gi pasienten den behandlingen de trenger. Et ulykkessted kan ofte være langt fra nærmeste sykehus, og det er derfor viktig at ambulansepersonalet kan utføre medisinsk hjelp på stedet.

Ambulansefagets hovedområder og oppbygging

Tidlig i utdanningsløpet vil du få opplæring i hvordan du skal jobbe under fysisk krevende og vanskelige forhold. Du skal også lære hvordan du gjennomfører oppgaver under tidspress. Opplæringen skal sørge for at du kan kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere som AMK, politi, brannvesen også videre. 

Selvstendig arbeid, bevisstgjøring rundt utfordringer og flerkulturell forståelse vektlegges under utdanningsløpet og du vil få god trening i hvordan du skal takle slike arbeidssituasjoner. På den måten kan du sørge for at alle får den omsorgen de har krav på og trenger. 

All opplæring skal være knyttet opp mot det operative fagfeltet, samtidig som ambulansearbeidere skal jobbe i tverrfaglig akuttmedisinske team og samarbeide med en kommunikasjonssentral. Utdanningen skal legge et grunnlag for videre vurdering, dokumentasjon, planlegging og gjennomføring. Som ambulansearbeider jobber du med andre mennesker, og derfor er det viktig at du kan samarbeide og lære av andre under utdannelsen. 

Ambulansefaget krever også høy faglig kompetanse og etisk standard. Som ambulansearbeider vil du ofte samarbeide tett med brannvesenet, politi, sykepleiere og leger på oppdrag fra disse institusjonene. 

Hvor kan du jobbe som ambulansearbeider?

De fleste ambulansetjenester i Norge tilhører det offentlige helsevesenet. Det er mulig å jobbe innen den private sektoren, men det er kun et fåtall private ambulansetjenester i Norge. Mange velger også å jobbe inne humanitære organisasjoner, kriserammede områder og offshore. 

Som utdannet ambulansearbeider har du også muligheten til å kjøre en del andre transportmidler asom båt og fly, i tillegg til vanlig ambulansebil. Du er også kvalifisert til å jobbe som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) og ta imot samtaler fra mennesker som trenger akutt hjelp.

Sluttvurderingen av læretiden som ambulansearbeider

Etter å ha gjennomført læretiden din, skal du gjennomføre fagprøven. 

Alle hovedområdene innen ambulansefaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle relevante deler av fagområdet. Fagprøven skal vanligvis gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål om ambulansefaget eller gjennomføringen av fagprøven? Du kan kontakte oss i OKViken her, så hjelper vi deg så raskt vi kan!
Høres dette ut som en utdanning for deg? Les mer om ambulansefaget hos utdanning.no her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen