Arbeidsgiver?

Å være lærebedrift er en god mulighet til å bidra med opplæring og arbeidsplasser til unge lærlinger eller lærekandidater, og samtidig knytte ny fagkunnskap og arbeidskraft til sin egen virksomhet.

Lærebedriftens plikter

En lærebedrift skal være godkjent av fylkeskommunen.

Alle lærebedrifter er pliktig å ha en faglig kvalifisert leder, en intern plan for lærlingene og opplæring som følger det enkelte fagets læreplan.

Faglig leder har ansvaret for lærlingen under læretiden, og godkjenningen av lærebedriften er knyttet til den faglige lederen.

Det er mulig å ha lærlinger og lærekandidater fra ulike fagretninger samtidig, så lenge bedriften er i stand til å følge dem opp faglig.

Kontrakt, kostnad og lønn

Lærebedriften (opplæringskontoret) skal tegne lærekontrakt med lærlingen, opplæringskontrakt tegnes med lærekandidater. Kontrakten skal opprettes og godkjennes av fylkeskommunen.

Som arbeidsgiver skal man tegne arbeidsavtale med lærlinger og lærekandidater, og man har ordinært arbeidsgiveransvar ovenfor dem.

Lærebedriften skal betale lønn til lærlingen eller lærekandidaten under læretiden, og mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen.

Søk om å bli lærebedrift

En bedrift kan søke om å være selvstendig lærebedrift på egen hånd, eller de kan være tilknyttet et opplæringskontor. Vi anbefaler deg om å se denne videoen fra Viken fylkeskommune om hvordan du blir godkjent som lærebedrift:

Bli godkjent som lærebedrift!

Dersom du ønsker å bli lærebedrift hos OKViken, kan du fylle ut dette skjemaet og vi tar kontakt med deg.

For at bedriften skal kunne godkjennes i fagene må det være en faglig leder som har kompetanse i det faget den er faglig leder i. Godkjent kompetanse er minimum fagbrev i faget. Viken fylkeskommune krever at vi leverer inn dokumentasjon på kompetanse. Kopi av dokumentasjon av kvalifikasjoner som fagbrev eller vitnemål må sendes inn samtidig som skjemaet under, til: info@okviken.no. Merk med «faglig leder i fag + virksomhetens navn».

Fyll ut skjemaet med informasjon om faglig leder her.

Siste blogginnlegg

Fem veier til fagbrevet

28 november 2022

Veien til fagbrev kan virke lang, men du har mange flere muligheter enn du kanskje er klar over. Les mer om dette her.

Fagbrev på jobb

23 november 2022

Fagbrev på jobb er en ordning der voksne som allerede er i arbeid kan få mulighet til å få et fagbrev eller svennebrev basert på sin erfaring.

Gå til toppen