Arbeidsgiver?

Å være lærebedrift er en god mulighet til å bidra med opplæring og arbeidsplasser til unge lærlinger eller lærekandidater, og samtidig knytte ny fagkunnskap og arbeidskraft til sin egen virksomhet.

Lærebedriftens plikter

En lærebedrift skal være godkjent av fylkeskommunen.

Alle lærebedrifter er pliktig å ha en faglig kvalifisert leder, en intern plan for lærlingene og opplæring som følger det enkelte fagets læreplan.

Faglig leder har ansvaret for lærlingen under læretiden, og godkjenningen av lærebedriften er knyttet til den faglige lederen.

Det er mulig å ha lærlinger og lærekandidater fra ulike fagretninger samtidig, så lenge bedriften er i stand til å følge dem opp faglig.

Kontrakt, kostnad og lønn

Lærebedriften (opplæringskontoret) skal tegne lærekontrakt med lærlingen, opplæringskontrakt tegnes med lærekandidater. Kontrakten skal opprettes og godkjennes av fylkeskommunen.

Som arbeidsgiver skal man tegne arbeidsavtale med lærlinger og lærekandidater, og man har ordinært arbeidsgiveransvar ovenfor dem.

Lærebedriften skal betale lønn til lærlingen i hht. gjeldende tariffavtale under læretiden, og mottar tilskudd fra fylkeskommunen for opplæringen.

Søk om å bli lærebedrift

En bedrift kan søke om å være selvstendig lærebedrift på egen hånd, eller de kan være tilknyttet et opplæringskontor. Vi anbefaler deg om å se denne videoen fra Viken fylkeskommune om hvordan du blir godkjent som lærebedrift:

Bli godkjent som lærebedrift!

Dersom du ønsker å bli lærebedrift hos OKViken, kan du fylle ut dette skjemaet og vi tar kontakt med deg.

For at bedriften skal kunne godkjennes i fagene må det være en faglig leder som har kompetanse i det faget den er faglig leder i. Godkjent kompetanse er minimum fagbrev i faget. Viken fylkeskommune krever at vi leverer inn dokumentasjon på kompetanse. Kopi av dokumentasjon av kvalifikasjoner som fagbrev eller vitnemål må sendes inn samtidig som skjemaet under, til: info@okviken.no. Merk med «faglig leder i fag + virksomhetens navn».

Fyll ut skjemaet med informasjon om faglig leder her.

Siste blogginnlegg

Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen