Portørfaget

Som portør er det din jobb å sørge for trygg transport av pasienter og instrumenter innenfor institusjoner som sykehjem og sykehus.

Portørfaget

Portører skal sørge for sikker forflytning, transport og sikring av pasienter, samt følge nødvendige helsefaglige støttefunksjoner. Du vil være en del av spesialist- og primærhelsetjenesten og skal bidra til trygg og effektiv interaksjon mellom helsefagfokuserte funksjoner i privat og offentlig sektor.

Dette lærer du som lærling i portørfage

Som lærling i portørfaget skal du få opplæring i hvordan du forflytter pasienter på en trygg og profesjonell måte. Du skal videreutvikle din evne til selvstendig arbeid, få økt flerkulturell forståelse og etisk bevisstgjøring, samt lære å kommunisere på en omsorgsfull og profesjonell måte. Du vil lære å takle stress og jobbe under tidspress, selv med arbeidsoppgaver som er både psykisk og fysisk krevende. 

Under opplæringen vil du tilegne deg gode basiskunnskaper innen planlegging, dokumentasjon og gjennomføring av daglige og langsiktige oppgaver. Ved slutten av læretiden skal du være godt rustet for å møte de utfordringene du vil stå overfor i din yrkesrolle. 

Hovedområder for portørfaget

 • Helsefremmende arbeid
  Du skal være i stand til å identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere. Samtidig skal du kunne drøfte etiske problemstillinger som følger med yrkesrollen. Du skal kunne oppdage og rapportere om endringer i pasienters helsetilstand, og forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner i samarbeid med annet helsepersonell. 
 • Kommunikasjon og samhandling
  Som portør skal du kunne kommunisere med og vise profesjonell omsorg for brukere du møter i ditt yrke. Opplæringen har et fokus på god samhandling, både med brukere og kolleger. Du vil lære om ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering, samt regelverket rundt taushetsplikt og personvern.
 • Yrkesutøvelse
  Denne delen av opplæringen handler om sikker og omsorgsfull forflytning og transport av pasienter. Du skal kunne identifisere hensiktsmessige arbeidsmetoder og bidra til et optimalt pasientforløp. Innenfor dette hovedområdet vil du også lære om transport av og arbeidsoppgaver knyttet til døde personer. Du skal ha forståelse for logistikk og prosedyrer, i tillegg til å kunne behandle medikamenter, medisinsk utstyr og transporttekniske innretninger.

Aktuelle arbeidsoppgaver etter utdanning

Som ferdig utdannet portør har du en variert hverdag, hvor du vil møte og arbeide med ulike pasienter og spesialister.

Noen av arbeidsoppgavene du kan få som portør er:

 • Sikker og omsorgsfull pasienttransport
 • Bringe pasienter til og fra behandling
 • Transport av prøver, blodprodukter, medikamenter og inventar
 • Bistå operasjonssykepleiere, akuttavdeling
 • Enklere medisinske oppgaver som gipsing av benbrudd, utføre førstehjelp og betjene hjertestarter
 • Kontorarbeid og administrative oppgaver

Hvor kan du jobbe?

Som ferdig utdannet portør kan du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner. Du vil ha en aktiv arbeidshverdag der du beveger deg mye. Den rette personen kan i rollen som portør få mye ansvar og stadig mer omfattende arbeidsoppgaver. Det er med andre ord rom for mye personlig utvikling.

Sluttvurdering i portørfaget

Mot slutten av læretiden skal du opp til en fagprøve som varer i inntil fem dager. Bestått fagprøve belønnes med fagbrev. Under fagprøven vil du testes i og skal vise kompetanse på alle fagets hovedområder.

Vurderer du å bli lærling i portørfaget? Ta kontakt med oss i OKViken her så svarer vi på dine spørsmål.

Les også mer om hvordan det er å jobbe som portør hos utdanning.no her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen