Helsearbeiderfaget

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mennesker. Hvis du er glad i andre og ønsker å gjøre en stor forskjell i menneskers hverdag, har du muligheten gjennom et fagbrev i helsearbeiderfaget.

Helsearbeiderfaget

Når du arbeider som helsefagarbeider, tar du utgangspunkt i pasientenes og brukernes forutsetninger for å bedre deres livskvalitet og funksjonsnivå i hverdagen.

Kunnskapen og erfaringen du tilegner deg gjennom helsearbeiderfaget er anvendelig i mange yrker og på flere arbeidsplasser. Det finnes også mange ulike steder du kan utføre læretiden som helsefagarbeider, og hver enkelt arbeidsplass kan gi særegne muligheter innen fagområdet:

  • Hjemmesykepleie
  • Omsorgsboliger for demente eller funksjonshemmede
  • Sykehjem
  • Bo- og servicesentre
  • Institusjoner for rus og psykisk helse
  • Sykehus

Et fagbrev i helsearbeiderfaget gjør deg kvalifisert til å jobbe på alle disse arbeidsplassene senere.

Hva er forskjellen på helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider?

Tidligere ble helsearbeider kalt enten hjelpepleier eller omsorgsarbeider, men nå er de slått sammen og yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene.

Helsearbeiderfagets hovedområder

Helsearbeiderfaget er satt sammen av tre hovedområder, og kombinert utgjør de arbeidsoppgavene til en helsefagarbeider:

  • Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid inkluderer profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. Fokuset er rettet mot grunnleggende sykepleie, praktisk hygienetiltak og forebygging av smitte.

  • Kommunikasjon 

Gjennom dialog arbeider du med ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Du vil lære hvordan dette kan fremme utvikling både innen helse og det sosiale samspillet. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i dette hovedområdet.

  • Samhandling og yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse baserer seg på planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid med hvordan mennesket i sin helhet kan ivaretas.

Sluttvurdering av læretiden som helsefagarbeider

Etter å ha gjennomført læretiden, skal du som lærling gjennomføre fagprøven. 

Alle hovedområdene innen helsearbeiderfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål angående helsearbeiderfaget eller fagprøven, kan du ta kontakt med oss i OKViken her.

Les mer om helsearbeiderfaget hos utdanning.no her


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

20 mars 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

20 mars 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen