IKT-servicefaget får nytt navn

IKT-servicefaget får nytt navn


Det som tidligere het IKT-servicefaget endrer nå navn og innhold og blir IT-drift, som gir yrkestittelen «IT-driftstekniker». Endringen gjelder fra høsten 2022.

Nytt fag gir spissing av datakompetansen

Endringene i den nye læreplanen gir større handlingsrom og ansvar innen IT driftsfaget. OKVikens medlemsbedrifter jobber med å tilpasse seg den nye læreplanen for sine lærlinger. Læreplanen for IT-drift inneholder flere driftsoppgaver og mer konkrete mål enn den tidligere læreplanen for IKT-servicefag. Tidligere var IKT-servicefag bare et alternativ i VG2, noe som ga rom for kryssløp fra mange andre fag. Den nye læreplanen legger derfor opp til mer spissing av datakompetansen.

IT-drift passer for deg som er interessert i teknologi

IT-drift er faget for deg som er nøyaktig, kreativ og tenker nytt, og har en sterk interesse for teknologi. IT-driftsfaget handler enkelt sagt om å bygge opp og vedlikeholde drift av IT-infrastruktur. Det høres kanskje enkelt ut, men bare tenk på alle områdene, både på arbeidsplassen og i hjemmet, som er avhengig av datakommunikasjon og IT-systemer. Dette er et fag som står helt i kjernen av ny teknologisk utvikling.

Skap gode brukeropplevelser

Med fagbrev i IT-drift er det din oppgave å drifte den teknologiske infrastrukturen i samfunnet. Du må ha en god forståelse for hvordan datakommunikasjon fungerer og hvordan det kan brukes i praksis. Gode brukeropplevelser skaper god kommunikasjon mellom mennesker, bedrifter og næringer, det bygger både økonomiske og sosiale verdier i samfunnet.

Hold informasjonen sikker

Datakriminalitet er stadig et tema i media. Både bedrifter og privatpersoner blir utsatt for angrep av kriminelle. Som IT-driftstekniker er det din oppgave å overvåke, sikre, endre og utvide systemer, samtidig som du veileder og bidrar med viktig kunnskap for brukerne.

Teknologiske løsninger for en bærekraftig fremtid

For å bekjempe klimaendringene trenger vi gode teknologiske løsninger. Det er alltid behov flinke hoder som kan komme sammen og tenke ut nye måter å bruke teknologi på, slik at vi kan bygge en verden som er bra for både mennesker og miljøet.

Slik får du fagbrev som IT-driftstekniker

Når du skal søke deg inn på videregående skole for første gang søker du Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon. År 2 fortsetter du på informasjonsteknologi før du går over til to år som lærling i lærebedrift. OKViken formidler læreplasser i IT-driftsfaget og kan hjelpe deg med å få en spennende læreplass. 

Hos utdanning.no kan du lese mer om utdanningsløpet for å bli IT-driftstekniker

Endringer i IKT-fagene på videregående

Kunnskapsløftet 2020 har ført til flere endringer på de ulike IT-fagene som gjelder fra høsten 2022. Tidligere var det tre ulike yrkesfag innen IKT man kunne velge mellom; IKT-service, IKT-tjenesteutvikling og Dataelektronikk. 

I Kunnskapsløftet 2020 er IKT-service omdøpt til IT-drift, faget flyttes også fra Service og Samferdsel til Informasjonstekn


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen