Salgsfaget

Med utdannelse innenfor salgsfaget vil du få en aktiv og sosial hverdag med svært mange arbeidsmuligheter. Du vil bidra til økt salg og lønnsomhet i din bedrift, og vil kunne jobbe i bransjer som dagligvare, IT, sport og friluftsliv, reiseliv og elektronikk, for å nevne noen. 

Salgsfaget

Som selger er det en fordel å være glad i å ha kontakt med mennesker, like et høyt arbeidstempo og trives med å finne løsninger som dekker kundenes behov. Med fagbrev i salgsfaget har du nærmest uendelige muligheter for videre kompetanseutvikling. 

Dette lærer du i salgsfaget

Opplæringen innenfor salgsfaget skal gi deg grunnleggende kunnskap om produkter, salgsmetoder, regelverk, rammebetingelser og etiske normer. Du vil du lære om god kundebehandling, behovskartlegging, hvordan du selger og markedsfører ulike produkter samt hvordan du kan bidra til å sikre god og lønnsom drift av ulike virksomheter.

I dag ser vi stadige endringer knyttet til forbruk og etterspørsel. Opplæringen i salgsfaget vil gi deg gode verktøy for hvordan du forholder deg til dette i din rolle som selger. Etter endt opplæring skal du være i stand til å drive gode salgsprosesser med utgangspunkt i kundenes behov og forventninger.

Salgsfagets hovedområder

Utdanningen i salgsfaget består av to hovedområder. Disse er knyttet til hverandre, og kombinert gir de deg en helhetlig salgskompetanse.

 • Salgsforberedelse
  Her vil du lære om den forberedende fasen, hvor du samler informasjon og tolker hvordan du kan bruke denne i markedsaktiviteter. Hovedområdet inkluderer lønnsomhetsvurderinger, prisfastsettelse og innkjøp. Videre vil du lære om internkontroll, miljømessige forhold og bruk av hensiktsmessige IKT-systemer.
 • Salg og oppfølging
  Under dette området vil du lære om planleggingen og gjennomføringen av salg- og markedsaktiviteter, herunder mersalg av bedriftens produkter. Du skal lære om hvordan du best utøver salgsfunksjonen i tråd med bedriftens krav til service og lønnsomhet, i tillegg til behandling av penger og dokumenter og klager og reklamasjoner. Videre skal du være i stand til å gjøre en vurdering av ulike salg og markedsføringsaktiviteter.

Typiske arbeidsoppgaver for en salgsmedarbeider

Når du jobber som salgsmedarbeider får du en sosial hverdag der du forholder deg til både kunder, kolleger, leverandører og andre personer. Typiske arbeidsoppgaver du vil ha som selger er:

 • salg, service og kundebehandling
 • lagerarbeid og varepåfylling
 • kassehåndtering
 • håndtering av bestillinger, forsendelser og returer
 • markedsføringsoppgaver og -aktiviteter
 • rydding og annet forefallende i butikk eller varehandel 

Her kan du jobbe som salgsmedarbeider

Som salgsmedarbeider kan du jobbe i alle bransjer og alle typer bedrifter, både i privat- og bedriftsmarkedet. Eksempler på mulige arbeidsplasser er butikker, grossister, nettbutikker, faghandlere og salgskontor. 

Sluttvurdering av læretiden

Mot slutten av læretiden skal alle lærlinger i salgsfaget opp til en fagprøve. Prøven avvikles over inntil fem dager, og du vil testes i begge hovedområdene innenfor faget. Bestått fagprøve belønnes med fagbrev i salgsfaget, og du vil få yrkestittelen salgsmedarbeider.

Vil du vite mer om hvordan hverdagen din kan se ut som salgsmedarbeider. Les mer på utdanning.no her.

Har du spørsmål om å bli lærling i salgsfaget? Ta gjerne kontakt med oss i OKViken her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen