Ledige læreplasser i Viken

NB!

Siden er under oppdatering for å gjøres klar til inntak 2023. Vi får nå løpende beskjed fra våre medlemsbedrifter om hvor mange lærlinger de skal ha dette året. 

Nedenfor finner du en oversikt over ledige læreplasser i Viken fylkeskommune, fordelt på regioner. Det vil komme flere ledige læreplasser frem mot 1. mars. Oversikten blir oppdatert jevnlig. Inntak av lærlinger foregår oftest gjennom intervju i bedrift. Etter 1. mars starter bedriftene vurderingen av søkere og kaller aktuelle kandidater inn til intervju.

Se en oversikt over alle våre medlemsbedrifter her.

Slik søker du

Alle som har mulighet skal søke via vigo.no, dersom du ikke har tilgang må du søke via Aspirant.

Noen av våre medlemsbedrifter har også egne sider hvor ledige læreplasser utlyses. Gå inn på hjemmesiden til bedriften og sjekk ut «ledige stillinger» for å se hva som tilbys av læreplass.

Læreplass Arbeidssted Antall plasser
Helsearbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 4
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 6
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Helsearbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Brannforebyggerfaget 1
Helsearbeiderfaget 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 7
Helsearbeiderfaget 10
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 5
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Helsearbeiderfaget 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 2
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Helsearbeiderfaget 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3
Helsearbeiderfaget 3
IT-driftsfaget 1
Ernæringskokk 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Helsearbeiderfaget 3
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Renholdsoperatørfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Renholdsoperatørfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Renholdsoperatørfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Helsearbeiderfaget 1
Ernæringskokk 1
Service- og administrasjonsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Anleggsgartnerfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Hestefaget 2
Ernæringskokk 2
Hestefaget 1
Automatiseringsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Hestefaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Helsearbeiderfaget 1
Ernæringskokk 1
Salgsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Salgsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Byggdrifterfaget 1
Ernæringskokk 1
IT-driftsfaget 1
Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Helsearbeiderfaget 2
Brannforebyggerfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 3
Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 1
Logistikkfaget 1
Helsearbeiderfaget 15
Ambulansefaget 14
Service- og administrasjonsfaget 2
Service- og administrasjonsfaget 2
Service- og administrasjonsfaget 1
Hestefaget 2
Gå til toppen