Ledige læreplasser

Nedenfor finner du en oversikt over ledige læreplasser i våre medlemsbedrifter i Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommuner. 

Slik bruker du kartet og oversikten

For å finne frem til hvor de ledige læreplassene befinner seg kan du enten:

  • Bruke kartet og zoome inn på de områdene du ønsker å finne læreplass i og klikke på angitte punkter. Der finnes det lenke til medlemsbedriften som har læreplass ledig.
  • Bruke listen over ledige plasser ved å sortere på læreplass eller arbeidssted.

Se en oversikt over alle våre medlemsbedrifter her.

Slik søker du

Alle som har mulighet skal søke via vigo.no, dersom du ikke har tilgang må du søke via Aspirant.

Selv om inntaket av lærlinger egentlig er løpende, skjer hovedinntak av lærlinger i perioden mars til juni. Bedriften velger ut aktuelle kandidater som deretter innkalles til intervju. Når lærling og arbeidsgiver har inngått arbeidsavtale, kobles OKViken inn og søker lærekontrakt fra fylkeskommunen. Noen av våre medlemsbedrifter bruker også egne nettsider og andre plattformer slik som nav.no/arbeidsplassen og Finn.no hvor ledige læreplasser utlyses. 

Har du ikke fått læreplass? Ta direkte kontakt med bedriften eller oss! 

PS! Rakkestad kommune har 10 ledige læreplasser for inntak i 2024. Det er ikke spesifisert antall på de forskjellige lærefagene, så om du har behov for læreplass og du tenker at Rakkestad er stedet for deg, ta kontakt med kommunens HR-avdeling.

Læreplass Arbeidssted Antall plasser
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Ernæringskokk 1
Helsearbeiderfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-utviklerfaget 1
Kokkfaget 1
Helsearbeiderfaget 1
Byggdrifterfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 6
Anleggsmaskinførerfaget 1
Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 1
Byggdrifterfaget 2
Ernæringskokk 1
Helsearbeiderfaget 4
Kokkfaget 1
Anleggsgartnerfaget 1
Anleggsmaskinførerfaget 1
Helsearbeiderfaget 4
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 5
Helsearbeiderfaget 9
Helsearbeiderfaget 4
Helsearbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 3
Byggdrifterfaget 1
Ernæringskokk 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 3
Service- og administrasjonsfaget 1
Helsearbeiderfaget 2
Byggdrifterfaget 1
Helsearbeiderfaget 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Brannforebyggerfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Helsearbeiderfaget 2
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Aktivitørfaget 2
Ernæringskokk 1
Helsearbeiderfaget 3
IT-driftsfaget 1
Renholdsoperatørfaget 1
Helsearbeiderfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Helsearbeiderfaget 2
Ernæringskokk 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Hestefaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
IT-driftsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 2
Hestefaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2
Ernæringskokk 4
Kokkfaget 6
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Ernæringskokk 1
Hestefaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Ernæringskokk 1
Service- og administrasjonsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 6
Byggdrifterfaget 1
Ernæringskokk 1
Helsearbeiderfaget 1
Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 1
Brannforebyggerfaget 1
Salgsfaget 1
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 1
Service- og administrasjonsfaget 2
Hestefaget 1
Helsearbeiderfaget 2
Logistikkfaget 1
Renholdsoperatørfaget 1
Salgsfaget 1
Gjenvinningsfaget 1
Gå til toppen