Utdanning for byggdrifterfaget

Utdanning for byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget er en videreutvikling av vaktmesteryrket. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende. Utdanningen tar til sammen fire år og er delt opp slik: ett år med opplæring på skole og tre år med opplæring i bedrift. For å starte på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk må man søke om dette i 10. klasse på ungdomsskolen.

Hovedområdene innen utdanningen

Faget er satt sammen av to hovedområder:

  • Drift og vedlikehold
  • Bransjelære

Les mer om byggdrifterfaget her.

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold gir kunnskap om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner av andre innendørs og utendørs installasjoner. Man lærer om energiovervåkning, økonomisering og avfallshåndtering, i tillegg til at man blir kjent med programmer for forvaltning, drift, vedlikehold og sentral driftskontroll. Dette kalles for FDV- og SD-programmer.

Les mer om Per Andre som er lærling i Byggdrifterfaget.

Bransjelære

Bransjelære er en gjennomgang av kunnskaps- og ferdighetsområdene byggdrifteren må ha for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette er blant annet lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon. Sikkerhet, helse og velvære rundt byggets installasjoner, og kommunikasjon er også viktige deler av denne hovedgruppen.

Sluttvurdering av læretiden

Etter endt utdanning skal du opp til fagprøven. Denne utføres tidligst tre måneder før eller senest tre måneder etter endt læretid. Fagprøven utføres normalt over 2-4 dager, hvor du gjennomfører en oppgave fra planlegging, til utførelse og evaluering av utførelsen.

Har du noen andre spørsmål angående byggdrifterfaget kan du ta kontakt her.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen