Dette kan du tjene som byggdrifter, helsefagarbeider eller IKT-servicemedarbeider

Dette kan du tjene som byggdrifter, helsefagarbeider eller IKT-servicemedarbeider

For mange er lønn i et fremtidig yrke viktig, mens det for andre er vel så viktig å ha en jobb man trives med. Man bør aldri la lønn avgjøre fremtiden, men det er viktig å velge rett karriere, og lønn er en av faktorene.

I dette innlegget vil vi ta for oss seks av yrkesretningene som OKViken tilbyr:

Dette tjener og gjør en barne- og ungdomsarbeider

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du der barn og ungdom er. Hovedvekten i utdanningen ligger på pedagogisk metodelære og utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsarbeideren arbeider vanligvis i grupper med barn, unge og enkeltbarn med behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i alderen 0-18 år i pedagogiske institusjoner. Retningen kvalifiserer til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og videregående skole.

Tall fra Statistisk sentralbyrå som utdanning.no presenterer viser at en barne- og ungdomsarbeider ansatt i offentlig sektor tjener i gjennomsnitt 363.600,- per år. Husk at dette er gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Nyutdannede tjener i hovedregel mindre enn gjennomsnittet.

Les mer: Er du glad i å jobbe med barn?

Dette kan du tjene som byggdrifter

Som byggdrifter har du ansvar for å drifte, kontrollere og vedlikeholde ulike typer bygg. Du har mange potensielle arbeidsplasser som byggdrifter. Du kan jobbe i offentlige bygninger som skoler, idrettshaller, sykehus, svømmeanlegg og andre kommunale bygg. Du kan også jobbe i det private hos bedrifter, organisasjoner og næringsparker.

Tall fra SSB viser at en byggdrifter i offentlig sektor i gjennomsnitt tjener 344.400,- per år. En byggdrifter i privatsektor gjerne tilknyttet varehandel kan tjene 460.800,-. Vær oppmerksom på at dette er et gjennomsnitt uavhengig av ansiennitet, alder, utdannelse og bransje. Det kan være store lønnsforskjeller i alle yrkesgrupper.

Les mer: Jeg vil jobbe med bygg

Helsearbeiderfaget

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Man tar utgangspunkt i pasientenes/brukernes forutsetninger for å bedre deres livskvalitet og funksjonsnivå.

Du kan jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, på sykehus, innen psykiatrien, rusomsorgen, på bo- og servicesenter, boliger for funksjonshemmede eller utviklingshemmede, ved opptrening- og behandlingssentre eller i skolen med barn eller unge som har behov for ekstra støtte.

Da utdanningen gjør at du kan jobbe i en rekke forskjellige yrker og på forskjellige steder, både private og offentlige, skiller lønnen seg veldig.

Statistikken viser at du kan tjene fra 409.200,- til 444.000,- per år. Husk at tallene ikke er nøyaktige, og kun er et gjennomsnitt på tvers av alder, utdanning og erfaring.

Les mer: Mangel på helsefagarbeidere

IKT-servicefaget

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med til arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Du kan jobbe i små og store bedrifter, offentlige og private. Det er stort behov for IKT-kompetanse i årene fremover.

Som IKT-servicemedarbeider tjener man alt fra 423.600,- til 483.600,- i følge gjennomsnittstall fra SSB.

Les mer: IKT-bransjen løfter lønnsomheten i Norge

Kontor- og administrasjonsfaget

Medarbeidere i kontor- og administrasjonsfaget jobber i offentlige virksomheter, i biblioteker og informasjonssentre og i private bedrifter.

Lønnsnivået for kontor- og administrasjonsmedarbeidere er såpass variert at SSB ikke har hentet ut konkrete tall.

Det avhenger blant annet av hvilken bransje du jobber i, hvor mye formell kompetanse du har og hvilke arbeidsoppgaver du utfører.

Les mer: Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Ernæringskokk

En ernæringskokk arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat. Slike institusjoner kan være sykehus, Forsvaret, eldresentre, fengsler og lignende. Som ernæringskokk får du kompetanse til å jobbe profesjonelt med mat i institusjoner, noe som kan gjøre at du ikke nødvendigvis behøver å jobbe sene kvelder som kokk på en restaurant.

Du har en rekke spennende jobbmuligheter innenfor mange sektorer og bransjer. Lønnen spriker veldig, og strekker seg fra 375-600,- årlig til 538.800,-. Husk at dette er et gjennomsnitt på tvers av bransjer, og tar ikke hensyn til alder, utdanning, bransje, ansiennitet.  

Les mer: Jobbmuligheter for en ernæringsskokk

Ta gjerne kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål om lønn, eller andre karrieremuligheter som fagarbeider.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen