Service- og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsfaget

Med utdanning i kontor- og administrasjonsfaget kan du utføre et bredt spekter av administrative oppgaver. Du vil utøve service, kundebehandling og kontoradministrativt arbeid, og være i kontakt med mange mennesker hver eneste dag. De fleste bedrifter har behov for noen som kan ta ansvar for det administrative, så dette er en utdanning som gir mange muligheter for å finne spennende arbeid. 

Dette lærer du i kontor- og administrasjonsfaget

Opplæringen innenfor kontor- og administrasjonsfaget stiller krav til at du kan arbeide selvstendig, strukturert og effektivt. Du skal være i stand til å yte god service, både internt på arbeidsplassen og eksternt ut mot kunder. Faget fremmer bruk av IKT og teknologiske verktøy, og du vil lære om hvordan hensiktsmessig bruk av disse vil forenkle og effektivisere din arbeidshverdag. 

Videre vil du få kjennskap til ulike lover, forskrifter, HMS og kvalitetssystemer, og hvordan du skal forholde deg til disse i ditt arbeid. Du vil utvikle dine praktiske kontorfaglige ferdigheter, både knyttet til din arbeidsplass og din funksjon i virksomheten.

Kontor- og administrasjonsfagets hovedområder

Kontor og administrasjonsfaget består av tre hovedområder:

 • Kontorservice
  Under dette hovedområdet vil du lære om organisering av virksomheten, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling. Videre vil du lære om informasjonsflyt i virksomheten og kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice. 
 • IKT-tjenester
  Du skal ha kunnskap om hvordan du bruker teknologiske hjelpemidler til å utføre kontoradministrative oppgaver, samt intern og ekstern kommunikasjon. I tillegg skal du kjenne til sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt.
 • Økonomi
  I delen som omhandler økonomi vil du utvikle din kompetanse på bruk av økonomisystemer som en del av det administrative arbeidet. Her inngår innkjøp, budsjettering, regnskap og lønn.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider

En kontor- og administrasjonsmedarbeider kan utføre mange ulike administrative oppgaver, og hvilke arbeidsoppgaver du vil ha vil avhenge av bedriften du jobber i. Noen vanlige arbeidsoppgaver for en kontor- og administrasjonsmedarbeider er:

 • besvare e-post og telefoner
 • håndtere post
 • regnskaps- og lønnsarbeid
 • enkel saksbehandling
 • service, kundebehandling og brukerstøtte
 • booke møterom, planlegge arrangementer, kurs og lignende

En kontor- og administrasjonsmedarbeider kan være ansatt i offentlige og private virksomheter av ulike størrelser. 

Sluttvurdering av læretiden

Læretiden gjennomføres i sentraladministrasjonen til kommunale og fylkeskommunale virksomheter, eller i administrasjonen i videregående skoler. Mot slutten av læretiden skal du opp til en fagprøve. Fagprøven gjennomføres innenfor en tidsramme på 4 virkedager, og tester deg i alle fagets hovedområder. Bestått fagprøve resulterer i fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget.

Les mer om å jobbe som kontor- og administrasjonsmedarbeider hos utdanning.no.

Har du noen spørsmål angående kontor- og administrasjonsfaget kan du ta kontakt med oss i OKViken her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Gå til toppen