Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider vil du planlegge og gjennomføre pedagogiske opplegg for barn og unge i alderen 0-18 år. Du vil jobbe med barn og unge enkeltvis eller i små og større grupper, og skal kunne tilpasse oppleggene etter ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Utdanningen kvalifiserer blant annet til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og videregående skole.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Dette lærer du

Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil du få verktøy som gjør deg i stand til å stimulere til vekst og utvikling hos barn og unge. Du vil få erfaring med å møte barn og unge med ulike forutsetninger og livssituasjoner, og må vite hvordan du best støtter opp om hvert enkelt individ i deres utvikling. 

Du vil lære å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter for barn og unge i ulike aldersgrupper, på en måte som fremmer psykisk og fysisk helse. Et viktig mål med opplæringen er å utdanne gode rollemodeller for barn og unge, som kan bidra til å fremme gode verdier og en vilje til å utforske, kommunisere og utvikle seg videre. 

Barne- og ungdomsarbeiderfagets hovedområder

Barne- og ungdomsarbeiderfaget er sammensatt av tre hovedområder: 

 • Helsefremmende arbeid
  Helsefremmende arbeid lærer deg om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og aktiviteter for barn og unge. Du vil lære om ulike aktiviteter som fremmer vekst og utvikling. Holdninger til rus og tobakk, samt forebyggende og informativt arbeid mot mobbing, diskriminering og kriminalitet er også en del av faget.
 • Kommunikasjon og samhandling
  Under dette fagområdet vil du lære om hvordan du kommuniserer og samhandler med barn og unge. Du vil også få kunnskap om ulike måter kommunikasjon og samhandling har innvirkning på barn og unges selvfølelse, samt deres identitet og sosiale kompetanse.
 • Yrkesutøvelse
  I yrkesutøvelse er det fokus på utførelsen av pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Viktige emner som taushetsplikt, personvern og krav til universell utforming inngår også i dette hovedområdet.

Typiske arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider

Vanlige arbeidsplasser for en barne- og ungdomsarbeider er barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater. Arbeidshverdagen vil bestå av oppgaver som å:

 • Hjelpe barn i deres sosiale utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte
 • Støtte barn og unge på en måte som fremmer selvstendighet
 • Gjøre en vurdering av aktiviteter som gjennomføres med barn og ungdom
 • Være en god rollemodell

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett med barn og unge, men også med kolleger og foresatte. 

Det kreves politiattest for utøvelse av yrket.

Her kan du jobbe med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

 • Barnehage
 • Barneskole
 • Skolefritidsordning
 • Ungdomsskole
 • Ungdomsklubb

Sluttvurdering av læretiden

Etter endt tid som lærling skal du opp til fagprøven, som gjennomføres i en tidsramme på tre virkedager. Fullført og bestått fagprøve belønnes med fagbrev og du får yrkestittelen barne- og ungdomsarbeider.

Les mer om å jobbe som barne- og ungdomsarbeider på utdanning.no her.

Har du noen spørsmål angående barne- og ungdomsarbeiderfaget kan du ta kontakt her.


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

21 mai 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen