IT-driftsfaget

IT-driftsfaget skal bidra til effektivisering av prosesser og konkurransedyktig utnyttelse av ressurser i private og offentlige virksomheter.

IT-driftsfaget

For å bli IT-driftstekniker må du fullføre Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Informasjonsteknologi, før du går to år i lære. 

I en stilling som IT-driftstekniker er det din oppgave å velge gode IT-tjenester for din virksomhet, samt sørge for at alle ansatte i bedriften utnytter IT-ressursene på best mulig måte. Du vil jobbe med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Dette lærer du i IT-driftsfaget

Under utdanningen i IT-driftsfaget skal du utvikle kompetanse knyttet til planlegging og drift av IT-systemer i virksomheter, i henhold til gjeldende regelverk. Opplæringen har fokus på kundebehandling og service, med dybde- og breddekunnskap i IT-systemet og IT-infrastruktur. Arbeidet omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning individuelt og i grupper. Det vektlegges sosial kompetanse, selvstendighet, systematisk og nøyaktig arbeid.

Læretiden gjennomføres i IT-enhet i kommunene, fylkeskommunen eller på videregående skole.

Hovedområdene til IT-driftsfaget

IT-driftsfaget består av tre hovedområder, som utfyller hverandre og er ment å ses i sammenheng: 

 • Systemdrift og systemovervåkning
  Dette området omhandler systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IT-driftsfaget, samt oppsett av kontorplass og forskriftsmessig gjennomføring av systemendringer. Du vil også få kompetanse på feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.
 • Bruker- og driftsstøtte
  Under dette fagområdet ses bruker- og driftsstøtte i sammenheng med regelverk for personvern. Du vil lære å gjøre etiske vurderinger og kommunisere med brukere, leverandører og annet fagpersonell. Videre inngår feilsøking, utarbeidelse av brukerveiledninger og opplæring i bruk av IKT-tjenester under dette hovedområdet.
 • Tjenesteutvikling
  Her vil du lære om hvordan bruk av IKT-verktøy kan bidra til å effektivisere prosesser i virksomheten. Herunder skal du lære å avdekke behov og stille krav når du inngår avtaler om leveranse av IKT-tjenester. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-driftstekniker

Hvilke arbeidsoppgaver som fyller hverdagen din som IT-driftstekniker vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Stillingen vil uansett kreve at du har kjennskap til din bedrifts IT-systemer, og kan utføre oppgaver som:

 • Opplæring og brukerstøtte knyttet til IT-løsninger
 • Installasjon, drift og vedlikehold av nettverk og programvare
 • Vurdere eksisterende og potensielle nye IT-løsninger i bedriften
 • Bidra til videreutvikling og effektivisering av daglig drift
 • Ivareta informasjonssikkerhet og personvern
 • Sørge for et godt digitalt arbeidsmiljø i bedriften
 • Oppdatere deg på ny teknologi og nye lover og regler

Her kan du jobbe med utdannelse innenfor IT-driftsfaget

Som utdannet IT-driftstekniker kan du jobbe i de aller fleste bedrifter og bransjer. Du kan arbeide i privat og offentlig sektor, i alt fra store konsern til små virksomheter. I store bedrifter vil du som regel være en del av et større IT-team. Jobber du i en liten bedrift kan du alene ha ansvaret for bedriftens IT-systemer.

Sluttvurdering av læretiden

Alle hovedområdene ferdigstilles i en sluttvurdering i form av fagprøven, som gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen IT-driftstekniker.

Les mer om å jobbe som IT-driftstekniker hos utdanning.no her

Har du noen spørsmål angående IT-driftsfaget kan du ta kontakt her.


Medieteknikkfaget

24 februar 2023

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

23 februar 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med koding, programmering og intergrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være yrket for deg!

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

23 januar 2023

Med et fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget har du en variert arbeidsdag og utfører drifts- og vedlikeholdsoppdrag på veinettet vårt.

Gå til toppen