Ernæringskokk

Ernæringskokk

Som ernæringskokk bidrar du til produksjon av trygge og sunne måltider, med fokus rettet mot matglede og god estetikk. Gjennom utdannelsen tilegner du deg kunnskap og ferdigheter som gjør at du kan bidra til å tilberede mat som kan serveres til ulike grupper mennesker, og som er tilpasset deres preferanser og behov. Ernæringskokker har mange av de samme oppgavene som kokker i restaurantbransjen, men må også i større grad arbeide med spesialkost og ernæring.

Opplæringen som ernæringskokk skal legge til rette for å kunne håndtere varierte arbeidsoppgaver, kreativitet i matproduksjonen og det å være løsningsorientert på arbeidsplassen. Dette legges også vekt på å utvikle gode evner innen service, samarbeid og kommunikasjon.

Hvor arbeider en ernæringskokk?

Som ernæringskokk kan du arbeide i ulike institusjoner som tilbyr måltider for sine ansatte, klienter, elever eller andre typer kunder. Du kan jobbe i offentlig eller privat sektor, og på både store og små arbeidsplasser.

De fleste ernæringskokker jobber i storkjøkken eller sentralkjøkken som er tilknyttet institusjoner og bedrifter av ulike slag. Dette kan for eksempel være:

 • Sykehus eller sykehjem
 • Utdanningsinstitusjoner
 • Forsvaret
 • Oljeindustrien
 • Fengsel
 • Personalkantiner

Hvilke arbeidsoppgaver har en ernæringskokk?

Som ernæringskokk består arbeidsdagen av oppgaver som: 

 • Sette sammen menyer som tar utgangspunkt i smart bruk av ressurser, samt sesongbaserte, tilgjengelige råvarer når det er mulig
 • Utvalg, innkjøp og riktig behandling av råvarer til matproduksjonen
 • Tilberedning av ulike typer mat, tilpasset anledning og målgruppe
 • Vask og rengjøring av arbeidsområder på kjøkkenet

Fagets hovedområder og oppbygging

Ernæringskokkfaget omfatter tre hovedområder som er knyttet sammen tematisk og i utøvelse:

 • Hygiene og kvalitetsstyring
  Innen dette området lærer du å sikre mattrygghet i alle deler av prosessen rundt matproduksjonen. Fokuset er rettet mot god hygiene, slik at renslighet og trygghet ivaretas både på arbeidsplassen og i matproduksjonen.
 • Kostplanlegging og spesialkost
  Med kostplanlegging og opplæring i spesialkost lærer du om råvarers funksjoner og egenskaper, samt hvordan du kan planlegge måltider med utgangspunkt i ernæringskrav, balansert økonomi samt krav til opplevelse og estetikk. 
 • Bransje, bedrift og miljø
  Dette området handler å bygge ferdigheter og kunnskap om optimal organisering på arbeidsplasser, gode arbeidsforhold, effektiv kommunikasjon og forståelse for økonomisk fortjeneste og resultat. 

Det som først og fremst skiller ernæringskokker fra kokker ansatt i restauranter, er hvilke arbeidsplasser man kan arbeide på og fokuset på kosthold, ernæring og dietter. Dette betyr at som ernæringskokk er det viktig med kunnskap om matproduksjon for personer med spesielle ernæringsbehov, som følge av intoleranser, allergier, spesifikke matvaner eller sykdom. Det er også viktig å kunne utarbeide menyer og matretter tilpasset forskjellige livsfaser og arbeidssituasjoner. 

Sluttvurdering av læretiden

Mot slutten av læretiden som ernæringskokk skal du gjennomføre fagprøven. Denne foregår vanligvis over to virkedager, som regel på arbeidsplassen hvor du har hatt opplæring. Under fagprøven blir du testet i hovedområdene i faget, og om du består får du fagbrevet og yrkestittelen ernæringskokk.

Les mer om ernæringskokk hos utdanning.no her. 
Har du spørsmål hos oss i OKViken kan du kontakte oss her!


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

21 mai 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen