Manglende karakterer og stryk i fag

Programfag må være bestått før lærlingen kan meldes opp til fagprøve.

Lærlinger som ikke har bestått i inntil to av fellesfagene, kan likevel melde seg til fagprøve. Eksamen i disse fagene må være avlagt innen to år etter at fagprøve er gjennomført, for at fagbrev skal utstedes.

Ifølge opplæringsloven skal videregående skole legge til rette for at elever med stryk i fag kan avlegge ny eksamen ved oppstart av neste skoleår.

Unntak fra regelen

I noen tilfeller kan fagprøven likevel utstedes dersom:

  • Lærlingen eller eleven har vært fritatt for vurdering av karakter i faget
  • Lærlingen eller eleven har spesifikke lærevansker

Det må da foreligge en sakkyndig dokumentasjon fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT).

Lærlinger som ikke har fått avlagt manglende eksamener før de starter på læretiden, må selv melde seg opp til disse som privatist.

Oppmelding kan gjøres via Viken fylkeskommune her.

Har du spørsmål om det å være lærling, karakterer eller oppmelding til eksamen? Kontakt OKViken her.

Gå til toppen