Instruktør i lærebedrift

Instruktørens oppgaver:

  • Sammen med faglig leder skal instruktøren avklare lærlingens og virksomhetens forventninger
  • Gjennomføre veiledningssamtaler med lærlingen, omtrent 1 time per uke
  • Gi lærlingen oppgaver som står i forhold til det nivå som lærlingen til enhver tid befinner seg på, gi systematisk tilbakemelding, veiledning og vurdering
  • Fortløpende vurdering av lærlingens utvikling og egnethet, faglig og sosialt
  • Utfordre lærlingen når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av egne arbeidsoppgaver i henhold til læreplan
  • Skal gjennomføre halvårlig vurderingssamtale sammen med faglig leder og lærlingen (eller i forkant av bytte av læreplass), og lage en skriftlig halvårsrapport

Les mer: Instruktørens huskeliste

Instruktørens kvalifikasjoner

  • Faglig innsikt og utdanning og/eller praksis innenfor området virksomheten skal gi opplæring i
  • Evne til kommunikasjon med unge mennesker
  • Evne til å vurdere lærlingens utvikling

Det er ikke noe i veien for at faglig leder og instruktør kan være samme person.

Ta kontakt for mer informasjon om våre faglige ledere eller våre opplæringsprogram.

Gå til toppen