Veiledning ­og vurdering

Lærlinger skal vurderes underveis i læretiden. Dette gjennomføres ved ukentlige veiledningssamtaler, og skriftlig vurderingssamtale minimum hvert halvår av faglig leder og/eller instruktør.

Underveisvurdering

Gjennom vurdering skal lærlingen og lærekandidaten få tilbakemeldinger som motiverer, gir informasjon og veiledning om den kompetansen som beskrives i læreplanen.

Fokuset er på lærlingens forutsetninger, konkrete arbeidsutførelse og faglig utvikling.

Lærlingen og lærekandidaten skal trene seg på å vurdere kvaliteten på eget arbeid, og ta stilling til om det er fagmessig utført og om man har lært det som kompetansemålene i læreplanen krever.

Ukentlig veiledningssamtale

Ha plan for opplæringen og sett av tid til systematisk veiledning og vurdering ukentlig. Veiledningen gjennomføres med fokus på lærlingens faglige utvikling, praktisk opplæring og gjennom den skriftlige dokumentasjonen av utført arbeid knyttet til kompetansemål i læreplanen.

Vurderingssamtale

En vurderingssamtale skal være skriftlig og må i følge opplæringsloven gjennomføres minimum hvert halvår. Vurderingskriteriene i faget beskriver kravet til kompetansen som kreves til fagprøven. Her finner du nedlastbart skjema til vurderingssamtalen.

Har du spørsmål om vurdering og veiledning av lærlinger? Kontakt oss her.

Gå til toppen