Introduksjon av ny lærling

Huskeliste for introduksjon av lærlingen på opplæringsstedet:

1. Presentere lærlingen for de andre på arbeidsplassen

 • Avdelingsleder
 • Faglig leder
 • Instruktør (lærlingens kontaktperson)
 • Tillitsvalgte
 • Kolleger

2. Omvisning på arbeidsplassen

 • Garderobe og toalett
 • Spiseplass, kantine og pauser
 • Oppholdsrom
 • Eventuell arbeidsplass for lærlingen
 • Eventuelt arbeidstøy

3. Orientering om arbeidsplassen

 • Virksomhetens plass eller rolle i kommunen
 • Organisasjonskart
 • Hvor er avdelingen plassert i forhold til etat
 • Arbeidstakerorganisasjon

4. Kort informasjon om virksomhetens og ansattes arbeidsoppgaver

 • Gjennomgang av arbeidsoppgaver og hvordan de skal gjennomføres

5. Lærlingens plikter og rettigheter

 • Taushetsplikt
 • Lønn (tidspunkt for utbetaling)
 • Feriepenger
 • Egenmelding, sykemelding ved fravær eller sykdom
 • Arbeidstid eller turnus

6. Fremdriftsplan for læretiden

 • Konkret plan for fremdriften i arbeidsforholdet og lærlingens utvikling

Etter 2–4 uker:

1. Grundigere gjennomgang av lærlingens og bedriftens ansvarsområde

 • Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

2. Grundigere informasjon om arbeidsplassen

 • Arbeidsreglement
 • Arbeidstid
 • Varsling ved fravær
 • Sykemelding og egenmelding
 • Permisjonsbestemmelser
 • Lønnsforhold
 • Forsikring
 • Ferieloven

3. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Hvordan forholde seg til psykososiale forhold og andre miljøfaktorer
 • Alarmer
 • Verneutstyr
 • Sikkerhetsinstrukser
 • Orden og renhold

4. Samtale med avklaring om forventninger til hverandre

 • Lærlingen, instruktøren og bedriftens forventninger til arbeidsforholdet og hverandre

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon om introduksjon av lærlingen på opplæringsstedet.

Gå til toppen