Instruktørens huskeliste

Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet, og er den viktigste personen for lærlingen. Her er instruktørens arbeidsoppgaver.

Instruktøren følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet – innenfor instruktørens eget arbeids- og ansvarsområde. Instruktøren er derfor kanskje den viktigste rollemodellen for lærlingen, og den som lærlingen jobber tettest med.

Instruktørens huskeliste

Instruktøren skal gå frem som et godt eksempel og vise hvordan arbeidet utføres på en god måte. Denne personen er ansvarlig for å vise hvordan man ter seg overfor kollegaer, vise hvordan bedriften behandler kunder, og vise at alle er ansvarlige for å bidra til forbedring og utvikling i bedriften.

Infoark: Instruktørens huskeliste

Vær forberedt

Informer avdelingen og fortell om lærlingen slik at de får en god start.

De første dagene bør du:

  • Ha tid til lærlingene når de kommer
  • Vise dem rundt
  • Introdusere dem spesielt for de personene de skal jobbe tettest med
  • Sette av tid til veiledertimer og føre inn disse i vaktbok eller ukeplan
  • Gi samme introduksjonen som øvrige nyansatte får
  • Avklare gjensidige forventninger

Læreplan

Sett deg godt inn i læreplanen og gi opplæring i henhold til det som er oppgitt der. Sett deg inn i lærlingens dokumentasjonsverktøy, og gi tilbakemelding på faglig og personlig utvikling med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen.

Lag periodeplan med lærlingen

I periodeplanen fremkommer det hvilke kompetansemål i læreplanen lærlingen skal jobbe med i en definert periode. Her kan det blant annet komme frem når lærlingen skal jobbe verdiskapingsvakter, og når de skal ha opplæringsvakter. Instruktøren skal også hjelpe lærlingen å holde regnskap med verdiskapings- og opplæringstid.

Hold kontroll på dokumentasjonen

Be om å få se dokumentasjon i dokumentasjonsboken, og signer når du har sett og gitt tilbakemelding og veiledning. Lærlingen kan sette av 2,5 timer til dokumentasjonsarbeid ukentlig.

Ha ukentlige veiledningssamtaler på omtrent en time. Hjelp lærlingene dersom de har mer enn vanlig fravær. Sykemelding utover arbeidsgiverperioden meldes til opplæringskontoret, dette fører til forlengelse på læretiden

Gjennomføre vurderingssamtale

Gjennomfør vurderingssamtale (skriftlig) midt i perioden, og på slutten av opplæringsperioden – minst hver sjette måned. Eksempel:

Lærlingen som skal være hos deg i ni måneder trenger to veiledningssamtaler, én etter fire-fem måneder, og én når lærlingen slutter.

En lærling som skal være hos deg i seks måneder trenger én samtale. Det er når lærlingen slutter.

Hjelp til fagprøven

Hjelp lærlingen å legge opp arbeidet slik det er forventet av lærlingen til fagprøven:

  • Planlegge arbeidet
  • Gjennomføre arbeidet etter de utarbeidede planene
  • Foreta egenvurdering, i form av registrering og korrigering av avvik
  • Dokumentere hva som er gjort og hvordan det har gått

Ta gjerne kontakt med oss i OKViken om du har flere spørsmål rundt instruktørens rolle og arbeidsoppgaver.

Gå til toppen