Vi formidler læreplass i disse fagene

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud jobber for å skaffe læreplasser for elever som vil ut i lære, i Buskerud Fylkeskommune og fylkets kommuner.

Vi formidler læreplass i disse fagene

OKViken jobber for å skaffe læreplasser for elever som vil ut i lære, i Viken fylkeskommune og fylkets kommuner.

Vi sender kvalifiserte søkere til læreplasser i kommunene og fylkeskommunen, og kvalitetssikrer gjennomføringen av opplæringen.

Vi tilbyr læreplasser innen en rekke spennende og viktige fag. Noen av disse kan du lese om i denne artikkelen. En fullstendig oversikt finner du her.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeideren arbeider vanligvis i grupper med barn, unge og enkeltbarn med behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging i alderen 0-18 år i pedagogiske institusjoner.

Du kan ha læreplass i barnehage, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, andre forebyggende tiltak og i kommunale etater.

Ved kommunikasjon og samhandling ser man på utvikling av barn og unges selvfølelse, samt identitet og sosiale kompetanse. I yrkesutøvelse er det fokus på pedagogiske aktiviteter for barn og unge.

Les mer: Jobbmuligheter som barne- og ungdomsarbeider

Byggdrifterfaget

Med moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger er byggdrifterfaget både spennende og krevende. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering. Byggdrifterfaget bygger på, og videreutvikler vaktmesteryrket.

Les mer: Vil du ha en praktisk jobb, hvor du får brukt både kropp og hode?

Helsearbeiderfaget

En helsefagarbeider utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mennesker. Man tar utgangspunkt i pasientenes og brukernes forutsetninger for å bedre deres livskvalitet og funksjonsnivå.

Du kan ha læretiden din i hjemmesykepleien, på omsorgsboliger, sykehjem, sykehus, bo- og servicesentre og institusjoner for rus og psykisk helse.

Les mer: Videreutdanning for en helsefagarbeider

IKT-servicefaget

Utdanningen har fokus på kundebehandling og service, med dybde og breddekunnskap i IKT-systemet og IKT-infrastruktur. Læretiden gjennomføres i IKT-enhet i kommunen, fylkeskommunen eller på videregående skole.

Les mer: Fem tips til fagprøven i IKT

Kontor- og administrasjonsfaget

Med utdanning i kontor- og administrasjonsfaget  må du kunne yte god service internt på arbeidsplassen, og eksternt mot kunder. Arbeidet krever kjennskap til ulike lover, forskrifter og kvalitetssystemer. Dokumentbehandling, kjennskap til kontorstøttesystemer, bruk av IKT, postbehandling og arkivarbeid. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktige kvaliteter for utøvelse av yrket.

Læretiden gjennomføres i sentraladministrasjonen til kommunale og fylkeskommunale virksomheter, og administrasjonen i videregående skoler.

Les mer: Derfor bør du jobbe i kommunen

Ernæringskokk

Som ernæringskokk jobber du på storkjøkken på store arbeidsplasser, både innen det private og offentlige. Typiske steder man kan jobbe er sykehus, i forsvaret, i fengsel, sykehjem og lignende.

Les mer: Ernæringskokk, noe for deg?

Kontakt oss i OKViken om du har spørsmål om læreplass, eller lurer på hvordan du skal søke.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen