Videreutdanning for en helsefagarbeider

Visste du at Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere innen 2030? Les om alle mulighetene dine her.

Videreutdanning for en helsefagarbeider

Visste du at Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere innen 2030? Les om alle mulighetene dine her.

Med et fagbrev som helsefagarbeider har du en hel rekke forskjellige jobbmuligheter. Du kan arbeide på sykehus, sykehjem, i rusomsorgen, psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede, ved behandlingssenter, i skolen, og en rekke hjemmebaserte tjenester.

Mulighetene er mange, og det vil finnes jobber så lenge det blir født mennesker på jorden.

Videreutdanning

Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen.

Utdanningene går ofte over seks måneder til to år, og kan tilpasses slik at man kan studere deltid eller heltid. Dette gjør at du kan arbeide samtidig som du tar utdanningen. Praksis kan ofte være på egen arbeidsplass om dette passer seg.

En fagskoleutdanning i tillegg til fagbrev som helsefagarbeider vil gi deg en helt unik spisskompetanse, bred faglig tyngde, høyere lønn og mulighet for økt ansvar.

Det finnes en rekke utdanninger for deg som er helsefagarbeider, bl.a. annet disse:

  • Barsel- og barnepleie
  • Eldreomsorg
  • Ernæring
  • Habilitering og rehabilitering
  • Helseadministrasjon og IKT
  • Kreftomsorg og kroniske sykdommer
  • Miljøarbeid
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Spesialisthelsetjeneste
  • Velferdsteknologi

Les mer om fagskoleutdannninger for helsefagerbeidere her hos Utdanning.no eller direkte hos Fagskolen i Viken.

Så lenge det finnes mennesker, finnes det jobber

Med et fagbrev som helsefagarbeider er du sikret jobb så lenge det finnes mennesker. En trygg og god jobb, og en av de aller viktigste i samfunnet vårt.

Helsearbeiderfaget er dessuten en etterspurt yrkesretning i kommunene i Viken. Som lærling i Viken er du nærmest garantert jobb etter bestått fagprøve, og du vil ha gode fremtidsutsikter.

Ta gjerne kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål rundt fagbrev og lærlingplass.


Derfor må du dokumentere læretiden

17 september 2023

Når du er lærling og utplassert i en lærebedrift, er det en del av opplæringen og arbeidet å dokumentere arbeidshverdagen din. Les mer her.

Det er ikke for sent å ombestemme seg

10 september 2023

Om du har valgt feil utdanningsprogram på videregående kan du ombestemme deg frem til og med 31 oktober. Hva med å bytte til yrkesfag, eller gå i lære?

Gå til toppen