Ønsker du deg en praktisk jobb hvor du får brukt både kropp og hode?

Ønsker du deg en praktisk jobb hvor du får brukt både kropp og hode?

Dagens bygg er blitt såpass smarte og avanserte at man helst skulle vært ingeniør, IT-konsulent, snekker, elektriker og rørlegger. Fremfor å tilkalle alle disse yrkesgruppene ved behov, er det både mer effektivt og lønnsomt å ha en egen yrkesrolle kalt «byggdrifter», som kan løse alle komplekse utfordringer som kan oppstå i et bygg.

Byggdrifter er en utvidelse og et mer moderne og treffende navn på vaktmesteryrket. Yrkesretningen har blitt utviklet i forbindelse med at kompetansebehovet for å drifte større bygg med komplekse og avanserte systemer har dukket opp.

Variert og utfordrende arbeidsdag som byggdrifter

Som byggdrifter får du mye ansvar, og jobben passer deg som liker at ingen dager er like. Du vil være en stor ressurs for eiere og brukere av bygninger, og vil omgås mennesker på daglig basis, selv om det blir mye selvstendig arbeid.

Hovedarbeidsoppgaven er å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte. Mange av de viktigste oppgavene vil være lite synlige. Du må ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og de tekniske installasjonenes funksjoner. Du må også kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og kunne kalle inn denne kompetansen.

Ny utdanning

Vaktmesteryrket har ikke hatt krav til utdannelse tidligere, men har bygget på erfaring og kompetanse fra andre fag. I dag gjør moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger at en utdanning vil være hensiktsmessig.

Et fagbrev som byggdrifter krever bare ett år med videregående skole, før du kan starte lærlingtiden. Du må fullføre VG1 bygg- og anleggsteknikk og får tre år med opplæring i bedrift, hvorav ett år er verdiskaping.

Du vil også få tilbud om undervisning i fellesfag VG2 fra Viken fylkeskommune, og teoriundervisning VG3 kan du tilegne deg ved for eksempel nettbasert undervisning.

Den rette jobben for deg?

Om du ønsker deg en variert og spennende arbeidshverdag, hvor du møter nye utfordringer og komplekse problemstillinger hver eneste dag, kan byggdrifter yrket være for deg. Om du i tillegg er en som liker å jobbe med hendene, reparere ting og ta i et tak, er et fagbrev som byggdrifter et riktig valg for fremtiden.

Har du spørsmål om byggdrifterfaget, så ta gjerne kontakt med oss her.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen