Derfor bør du jobbe i kommunen

Derfor bør du jobbe i kommunen

Opplæringskontoret OKViken opplæringskontor for offentlig sektor skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

Det er viktig å sikre kompetent rekruttering, også til kommunene i årene fremover. Å velge en jobb i kommunen fremfor det private næringslivet, byr på mange fordeler.

Konkurransedyktig lønn

Mange har en oppfatning av at jobber i kommunen er dårlig betalt. Det er ikke nødvendigvis tilfelle.

Statistisk sentralbyrås lønnsundersøkelse for 2015 viser at for ansatte i privat sektor økte månedslønna med 2,6 prosent fra 2014 til 2015, og for offentlige ansatte var økningen på 2,4 prosent.

Men disse tallene svinger, i 2012 økte lønnen til de offentlige ansatte med 5,4 prosent, mens i privat sektor økte den med 3,1 prosent.

Tall fra NITO viser at nyutdannede ingeniører tjener mer i kommunen, enn i næringslivet.

Hos SSB kan du søke opp lønnsstatistikk for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Søk her.

Jobber så lenge det finnes mennesker

En jobb i kommunen er en trygg jobb.

Kommunen har ansvar for sykehjem, barneskoler, ungdomsskoler og barnehager. Dette er arbeidsplasser hvor det alltid vil være behov for arbeidskraft så lenge det finnes mennesker.

Betalt overtid

I motsetning til mange i private bedrifter, er overtid betalt i kommunen. Du har svært fleksible ordninger, og får gode tillegg. Arbeidstid regnes normalt time for time, og i offentlige bedrifter er bruken av sommertid utstrakt.

Les mer: Dette kan du tjene som fagarbeider

Billig boliglån

Er du tilknyttet KLP, Kommunal Landspensjonskasse, får du blant annet tilgang til god BSU-ordning og boliglån fra 1,75 prosent rente.

Hvis du er tilknyttet Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 1 700 000 kroner i boliglån med god rente. Pengene kan også brukes til oppussing, refinansiering og skifteoppgjør.

Gunstige pensjonsordninger og forsikringer

Selv om pensjonsordninger ikke er det de fleste unge går rundt å tenker på, kan det være en trygghet å vite at man har gode ordninger. Offentlige ansatte har gunstige forsikringer gjennom Statens Pensjonskasse, KLP eller lignende.

Man har også en bedre pensjonsordning enn mange private bedrifter. Den offentlige pensjonsordningen garanterer deg to tredjedeler av sluttlønnen ved pensjonsalderen på 67 år.

Ta gjerne kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål om det å være lærling.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen