Få hjelp til å velge yrke

Alle videregående skoler i Norge skal ha en utdannings- og yrkesveileder, og alle elever har krav på fag- og studieveiledning samt karriereveiledning.

Få hjelp til å velge yrke

Alle videregående skoler i Norge skal ha en utdannings- og yrkesveileder, og alle elever har krav på fag- og studieveiledning samt karriereveiledning.

Dette kan hjelpe deg godt på veien med å finne ut av hva du bør bli.

Karriereveilederens oppgaver

En karriereveileder har som oppgave å gi deg informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og yrkesmuligheter. Du kan også få hjelp til hvilke krav som stilles, søknadsfrister og annet du må forholde deg til.

Går du allerede et yrkesfaglig utdanningsprogram, får du også utdanning- og yrkesrådgivning i faget «yrkesfaglig fordypning».

Dette kan du få hjelp til:

  • Rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
  • Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og utlandet
  • Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet
  • Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og studielån
  • Opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Test deg selv for å finne ut hva du skal bli!

Er du usikker på hvilken linje du skal søke til videregående?

Vilbli.no har laget en test for både yrkesfaglig og studieforberedende studieretning, som hjelper deg med å finne ut av hvilken retning og yrke som kan passe for deg. Test deg her!

Husk at testene ikke er noen fasit, men en pekepinn på hva du kanskje bør drive med.

Hos Utdanning.no har de samlet opp en rekke tester du kan ta for å avdekke dine interesser og egenskaper.

Disse yrkene formidler OKViken læreplasser til

OKViken formidler lærlinger til aktuelle bedrifter i Buskerud. Vi formidler læreplasser i blant annet disse fagene:

Ta kontakt med oss i OKViken dersom du har spørsmål, eller ønsker å søke læreplass innen disse fagene.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen