Bli lærling i anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Som anleggsmaskinfører har du et stort ansvar, og bruken av store maskiner krever både konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det arbeides med. Du må også kunne beherske GPS-, og 3D-systemer i maskinene du bruker.  Faget skal bidra med å dekke samfunnets behov for utbygging av landets infrastruktur samt vedlikehold. Du lærer å ta

Bli lærling i mediegrafikerfaget

Mediegrafikerfaget

Mediegrafiker er et yrke som passer for deg som har kreative ferdigheter og liker å bruke ulike visuelle virkemidler på en kreativ måte. Det er en bransje i stadig utvikling, og du vil alltid lære nye ting.  For å bli mediegrafiker må du fullføre Vg1 og Vg2 Medier og kommunikasjon, før du går to år

Bli lærling i malerfaget

Malerfaget

Som maler vil du kunne jobbe både inne- og utendørs. Som maler har du en rekke arbeidsmuligheter og du ville kunne jobbe med både nye og eldre bygninger som trenger oppussing eller restaurering. En viktig arbeidsoppgave for en maler er å velge riktig materiale for hvert enkelt prosjekt, samt bruke riktig verktøy og forskjellige metoder

Bli lærling i anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner er det din jobb å vedlikeholde beplantninger og vekster, samt planlegge utforming av parker eller hager. Anleggsgartnerbransjen trenger dyktige yrkesutøvere som forstår seg på utforming av utendørsområder, med et øye for kvalitet, estetikk og brukervennlighet.  Hovedområder og oppbygging av anleggsgartnerfaget  Anleggsgartnerfaget består av to hovedområder, nyanlegg samt drift og vedlikehold.  Drift og vedlikehold

Bli lærling i logistikkfaget

Logistikkfaget

Som logistikkoperatør arbeider du med transport av gods og varer. Du vil laste, losse og klargjøre gods for forsendelse, og har som oppgave å sørge for at all last kommer trygt frem til avtalt tid. Det er ditt ansvar å sørge for at nødvendig dokumentasjon er på plass, og ha oversikt over nasjonalt og internasjonalt

byggdrifter i arbeid i verksted

Byggdrifterfaget

Byggdrifteren har ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygg, miljø og energioptimalisering. Med moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger er byggdrifterfaget både spennende og krevende.  Dette lærer du

Bli institusjonskokk

Ernæringskokk

Som ernæringskokk bidrar du til produksjon av trygge og sunne måltider, med fokus rettet mot matglede og god estetikk. Gjennom utdannelsen tilegner du deg kunnskap og ferdigheter som gjør at du kan bidra til å tilberede mat som kan serveres til ulike grupper mennesker, og som er tilpasset deres preferanser og behov. Ernæringskokker har mange

Kontor- og administrasjonsfaget.

Kontor- og administrasjonsfaget

Med utdanning i kontor- og administrasjonsfaget kan du utføre et bredt spekter av administrative oppgaver. Du vil utøve service, kundebehandling og kontoradministrativt arbeid, og være i kontakt med mange mennesker hver eneste dag. De fleste bedrifter har behov for noen som kan ta ansvar for det administrative, så dette er en utdanning som gir mange

person ordner med datakabler

IKT-servicefaget

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal bidra til effektivisering av prosesser og konkurransedyktig utnyttelse av ressurser i private og offentlige virksomheter. I en stilling som IKT-servicemedarbeider er det din oppgave å velge gode IKT-tjenester for din virksomhet, samt sørge for at alle ansatte i bedriften utnytter IKT-ressursene på best mulig måte. Du vil jobbe med drift

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider vil du planlegge og gjennomføre pedagogiske opplegg for barn og unge i alderen 0–18 år. Du vil jobbe med barn og unge enkeltvis eller i små og større grupper, og skal kunne tilpasse oppleggene etter ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Utdanningen kvalifiserer blant annet til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og