IT-utviklerfaget

IT-utviklerfaget skal bidra til å utvikle apper, programmer og større systemer som kan gi mer effektive IT-løsninger i virksomheten og i samfunnet.

IT-utviklerfaget

For å bli IT-utvikler må du fullføre Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Informasjonsteknologi, før du går to år i lære. 

I en stilling som IT-utvikler vil du sammen med gode kolleger følge hele prosessen med å utvikle, programmere, designe og integrere fleksible IT-løsninger. Slik kompetanse er etterspurt i arbeidslivet og mulighetene for utvikling er mange.

Dette lærer du i IT-utviklerfaget

Gjennom opplæringen i IT-utviklerfaget skal du utvikle kompetanse knyttet til planlegging, utvikling og integrasjon av apper til IT-systemer i henhold til gjeldende regelverk. Opplæringen har fokus på brukergrensesnitt, med dybde- og breddekunnskap i programmering og koding. Du får et større overblikk over IT-arkitektur og infrastruktur. Det vektlegges samarbeidsevner, selvstendighet, systematisk og nøyaktig arbeid.

Læretiden gjennomføres i IT-enhet i kommunene, fylkeskommunen eller i en  bedrift i IT-bransjen.

Hovedområdene til IT-utviklerfaget

IT-utviklerfaget består av fem hovedområder, som utfyller hverandre og er ment å ses i sammenheng: 

  • Etikk, lovverk og yrkesutøvelse

Som utdannet IT-utvikler kan du jobbe i de aller fleste bedrifter og bransjer. Du kan arbeide i privat og offentlig sektor, i alt fra store konsern til små virksomheter. I store bedrifter vil du som regel være en del av et større IT-team. Ønsker du å lære mer og utvikle deg innenfor fagområdet er det gode muligheter for dette.

Sluttvurdering av læretiden

Alle hovedområdene ferdigstilles i en sluttvurdering i form av fagprøven, som gjennomføres innenfor en tidsramme på 7 virkedager. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev, og du vil få yrkestittelen IT-utvikler.

Les mer om å jobbe som IT-utvikler hos utdanning.no her

Har du noen spørsmål angående IT-utviklerfaget kan du ta kontakt her.


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

21 mai 2024

Med et fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget har du en variert arbeidsdag og utfører drifts- og vedlikeholdsoppdrag på veinettet vårt.

Gå til toppen