Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Som veidrift– og veivedlikeholdsarbeider arbeider du med noe av den viktigste infrastrukturen i landet vårt – veiene våre. Du kan vurdere vedlikeholdsbehov og utføre varierte arbeidsoppgaver innen planlegging, drift, vedlikehold og oppgradering av veinettet. Du må kunne beherske alt fra digitalt måleutstyr til veimerking.

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Faget skal bidra med å dekke samfunnets behov for vedlikehold av landets private og offentlige veier. Du lærer å forstå og ta i bruk tegninger og arealberegninger i arbeidet med vedlikeholdsoppdragene du får.

For å få et fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget søker du deg inn på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Teknologi- og industrifag, før du deretter går Vg2 Anleggsteknikk og til sist to år i lære hos bedrift.

Arbeidsoppgaver for en veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Fagarbeideren i veidrift- og veivedlikeholdsfaget vurderer, planlegger og gjennomfører drift og vedlikehold av veinettet. Vanlige arbeidsoppgaver er: 

  • drift og vedlikehold av blant annet veidekker, grøntarealer, grøfter, stikkrenner og kummer
  • montering og vedlikehold av veirekkverk
  • merking av veier
  • tegninger og arealberegning 
  • digitale måleverktøy

Veidrift- og veivedlikeholdsfagets hovedområder

Gjennom arbeidsoppgavene gjør man ofte inngrep som påvirker natur, miljø og sikkerhet. Faget vil derfor gi grundig opplæring i en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. Gjennom utdanningen skal man også lære å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med oppdragsgivers behov og samfunnets prioritering. 

Arbeidsoppgavene er varierte. Evnen til å håndtere egen og andres sikkerhet står sentralt. Derfor står HMS-arbeidet høyt i kurs. Opplæringen legger også vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere som er knyttet til drift og vedlikehold av veinettet.

Hvor kan du jobbe som veidrift- og veivedlikeholdsfaget?

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider jobber du f. eks i kommuner, vegvesenet eller i private entreprenører som driver med veidrift. Du jobber tett med andre yrkesgrupper som asfaltører, vei- og anleggsarbeidere og anleggsgartnere.

Sluttvurdering av læretiden i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Etter å ha gjennomført læretiden, skal du gjennomføre og bestå fagprøven. 

Alle hovedområdene innen veidrift- og veivedlikeholdsfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på minst 3 virkedager.

Har du noen spørsmål om fagprøven eller veidrift- og veivedlikeholdsfaget, kan du kontakte oss i OKViken her.

Høres veidrift- og veivedlikeholdsfaget ut som noe for deg? Les mer om veidrift- og veivedlikeholdsfaget hos utdanning.no her.

 


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

20 mars 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

20 mars 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen