Medieteknikkfaget

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har både kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke IT og teknisk utstyr til medieproduksjoner. Det er en bransje i stadig utvikling, og du vil alltid lære nye ting. 

Medieteknikkfaget

For å bli medietekniker må du fullføre Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Vg2 Medieproduksjon, før du går to år i lære. 

Arbeidsoppgaver for en medietekniker

Arbeidshverdagen for en medietekniker er spennende og variert. Du får mulighet til å jobbe med gode og profesjonelle produksjoner innen TV, film eller kulturarrangementer. i dag er kanskje mange av oppgavene knyttet til sanntidsproduksjoner, altså strømming. 

Som medietekniker vil ha ha oversikt over produksjonsutstyr innen lys, lyd og bilde. Du velger ut riktig utstyr, setter det opp og bruker det på riktig måte i produksjonen. Programvare og IT-løsninger for distribusjon av produksjonen vil medieteknikeren også  kunne håndtere.

Arbeidshverdagen vil blant annet bestå av:

  • drifte og vedlikeholde teknisk utstyr
  • planlegge hvordan man skal gjøre opptak med tanke på lys, lyd og bilde og ha ansvar for gjennomføring og distribusjon av produksjonen
  • arbeide med flerkameraproduksjon
  • sette sammen bilder i fra ulike kilder (kameraer, stillbilder, PCer) slik at det blir en sammenhengende produksjon eller audiovisuell installasjon
  • rigge ned alt utstyr som er brukt i produksjonen
  • vurdere risiko og ivareta sikkerheten i et prosjekt

Her kan du jobbe som medietekniker

Som medietekniker kan du jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklamebransjen, i film- og TV-bransjen, kulturbransjen og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor. 

Medieteknikkfagets hovedområder

Medieteknikkfaget er satt sammen av fire hovedområder:

  • Prosjekt og planlegging

  • Drift og utvikling

  • Produksjon og teknologi

  • Informasjon og kommunikasjon

Sluttvurderingen av læretiden som mediedesigner

Etter at du har avsluttet læretiden, skal du gjennomføre fagprøven. Alle hovedområdene innen medieteknikkfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet. Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 6-8 virkedager.

Ved bestått fagprøve får du et fagbrev med yrkestittelen medietekniker. 

Les mer om å jobbe som medietekniker Utdanning.no her

Har du noen spørsmål angående medieteknikkfaget eller fagprøven, kan du kontakt oss i OKViken her.


IT-driftsfaget

10 mars 2023

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IKT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

IT-utviklerfaget

20 mars 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

24 februar 2023

Med et fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget har du en variert arbeidsdag og utfører drifts- og vedlikeholdsoppdrag på veinettet vårt.

Gå til toppen