Anleggsmaskinførerfaget

Som anleggsmaskinfører har du et stort ansvar, og bruken av store maskiner krever både konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det arbeides med. Du må også kunne beherske GPS-, og 3D-systemer i maskinene du bruker. 

Anleggsmaskinførerfaget

Faget skal bidra med å dekke samfunnets behov for utbygging av landets infrastruktur samt vedlikehold. Du lærer å ta i bruk og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr på en trygg og forsvarlig måte. Planlegging og gjennomføring hører også med.

For å få et fagbrev i anleggsmaskinførerfaget søker du deg inn på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller Vg1 Teknologi- og industrifag, før du deretter går Vg2 Anleggsteknikk og til sist to år i lære hos bedrift.

Arbeidsoppgaver for en anleggsmaskinfører 

Anleggsmaskinføreren kjører, bruker og vedlikeholder forskjellige maskintyper. Vanlige arbeidsoppgaver er: 

  • kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser
  • bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr
  • arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging
  • nivellering og enklere stikking
  • kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg
  • grunnarbeid og vegbygging

Anleggsmaskinførerfagets hovedområder

En anleggsmaskinfører jobber ofte i vanskelig terreng, og må ofte gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget vil derfor gi grundig opplæring i en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. Gjennom utdanningen skal man også lære å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med oppdragsgivers behov og samfunnets prioritering. 

Det er også mye fokus på å ta i bruk nye maskiner, metoder og utstyr, samt håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte. Evnen til å håndtere egen og andres sikkerhet står sentralt, og det er mye fokus på HMS. Opplæringen legger også vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på en bygg- og anleggsplass.

Hvor kan du jobbe som anleggsmaskinfører?

Som anleggsmaskinfører kan du jobbe i alle typer i bygg- og anleggsvirksomhet. Du jobber tett på andre yrkesgrupper, som for eksempel asfaltører, betongfagarbeidere, vei- og anleggsarbeidere, fjell- og bergverksarbeidere og anleggsgartnere. 

Sluttvurdering av læretiden i anleggsmaskinførerfaget

Etter å ha gjennomført læretiden, skal du gjennomføre og bestå fagprøven. 

Alle hovedområdene innen anleggsmaskinførerfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet.

Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål om fagprøven eller anleggsmaskinførerfaget, kan du kontakte oss i OKViken her.

Høres anleggsmaskinførerfaget ut som noe for deg? Les mer om anleggsmaskinførerfaget hos utdanning.no her.


Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

23 januar 2023

Med et fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget har du en variert arbeidsdag og utfører drifts- og vedlikeholdsoppdrag på veinettet vårt.

Automatiseringsfaget

25 august 2021

Er du interessert i teknologi, nøyaktig og flink til å se sammenhenger i ulike systemer? Da er det mulig at du er den fødte automatiker!

Anleggsgartnerfaget

23 august 2021

Er du glad i å jobbe utendørs, og er interessert i utformingen av offentlige og private parker og hager? Da er kanskje anleggsgartnerfaget noe for deg!

Gå til toppen