Automatiseringsfaget

Er du interessert i teknologi, nøyaktig og flink til å se sammenhenger i ulike systemer? Da er det mulig at du er den fødte automatiker!

Bli lærling i anleggsmaskinførerfaget

Anleggsmaskinførerfaget

Med et fagbrev i anleggsmaskinførerfaget utfører du varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og utstyr.

Bli lærling i anleggsgartnerfaget

Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner er det din jobb å vedlikeholde beplantninger og vekster, samt planlegge utforming av parker eller hager. Anleggsgartnerbransjen trenger dyktige yrkesutøvere som forstår seg på utforming av utendørsområder, med et øye for kvalitet, estetikk og brukervennlighet.  Hovedområder og oppbygging av anleggsgartnerfaget  Anleggsgartnerfaget består av to hovedområder, nyanlegg samt drift og vedlikehold.  Drift og vedlikehold

sykepleier og eldre kvinne i rullestol

Aktivitørfaget

Som aktivitør jobber du tett på mennesker som har forskjellige behov for sosial og fysisk aktivitet. Hvis du er  kreativ og har evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp, har god kommunikasjonsevne og evne til å skape gode relasjoner, kan dette være utdannelsen for deg! Arbeidsoppgaver  En aktivitør har som oppgave

Ambulansefaget

Ambulansefaget skal legge fundamentet for en arbeidshverdag med håndtering og transport av pasienter. Som ambulansearbeider er du forbindelsen mellom sykehus og primærtjenesten. Ambulansearbeidere er ofte de første personene en pasient kommer i kontakt med ved akutt sykdom eller andre ulykker. Derfor er det viktig at en ambulansearbeider alltid er forberedt. Arbeidsområder og ansvar Som ambulansearbeider

Bli lærling i feierfaget

Brannforebyggerfaget

Før i tiden handlet feierfaget i hovedsak om å feie skorsteiner, men i dag omfatter det i større grad både tilsyn, brannforebyggende tiltak og formidling av informasjon.  Hva gjør man som feier? Som feier er det din jobb å rengjøre røykkanaler, sentralfyringsanlegg, piper og ildsteder, for å forebygge og forhindre brann og avgassutslipp. Siden jobben

byggdrifter i arbeid i verksted

Byggdrifterfaget

Byggdrifteren har ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygg, miljø og energioptimalisering. Med moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger er byggdrifterfaget både spennende og krevende.  Dette lærer du

Bilfaget, lette kjøretøy

Som bilmekaniker for lette kjøretøy handler arbeidsdagen din om å oppdage og utbedre feil eller mangler i elektriske, elektroniske eller mekaniske systemer på ulike kjøretøy. For å innhente disse opplysningene om hvert enkelt kjøretøy må du som bilmekaniker mestre forskjellige instrumenter og verktøy, og bruke dem korrekt. Når du er ferdig utdannet vil du ha

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider vil du planlegge og gjennomføre pedagogiske opplegg for barn og unge i alderen 0–18 år. Du vil jobbe med barn og unge enkeltvis eller i små og større grupper, og skal kunne tilpasse oppleggene etter ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner. Utdanningen kvalifiserer blant annet til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og

Blomsterdekoratørfaget

Som blomsterdekoratør handler arbeidsdagen om å gjøre blomsterarbeid for store og små arrangementer og andre hendelser. Blomsterdekoratørfaget er basert på en lang historie med dekorasjon, og innebærer både videreføring av eldre teknikker samt design med moderne uttrykk.  Uavhengig av kultur og nasjonalitet skal blomster være noe som bringer mennesker sammen. Blomsterdekoratører leverer blomsterproduksjon med et