Vil du jobbe med helse og mennesker? Ta fagbrev i disse fagene

Vil du jobbe med helse og mennesker? Ta fagbrev i disse fagene

OKViken tilbyr læreplasser i flere fag i helsevesenet som lar deg jobbe med mennesker. Det er arbeid som gjør at du kan utgjøre en forskjell for mennesker hver eneste dag. 

OKViken formidler læreplasser over hele Viken i: 

  • Ambulansefaget
  • Aktivitørfaget
  • Portørfaget

Veien mot fagbrevet starter oftest på videregående, hvor du går på skole i to år Deretter følger en toårig læretid i bedrift før du går opp til fagprøven. 

Redd liv som ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du med akuttmedisin, og er hele tiden i beredskap klar til å rykke ut ved akutt sykdom eller skade. Ofte er du og dine kollegaer de første menneskene en pasient kommer i kontakt med. Det er din jobb å gjenkjenne symptomer og tegn for å gi riktig behandling. Du samarbeider tett med leger, sykepleiere, politi og brannvesen. De fleste ambulansemedarbeidere jobber i det offentlige helsevesenet, men det er også mulig å arbeide i krigsområder, i humanitære organisasjoner og offshore. 

For å få fagbrev i ambulansefaget må du søke deg inn på Helse- og oppvekstfag første året på videregående og ambulansefag Vg2, før du går to år i lære. 

Les mer om ambulansefaget her

Gi mennesker aktivitet og glede 

Med et fagbrev i aktivitørfaget hjelper du mennesker med å komme seg i aktivitet. Det kan være mennesker med både varige eller forbigående aktivitets vansker, som eldre, personer som trenger rehabilitering eller mennesker med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. 

Din jobb er å planlegge, motivere og tilrettelegge for at dine brukere kan være aktive, enten alene eller i grupper. Du bidrar til å skape en følelse av mestring, trivsel og glede. 

Som aktivitør har du en rekke ulike arbeidsmuligheter. Du kan jobbe i alt fra helsevesenet til kultur- og fritidssektoren, i hjemmetjenester, rusomsorgen, skole, frivillighetssentraler eller i private bedrifter. Ofte kalles stillingen miljøarbeider, fagarbeider, assistent eller aktivitetsleder. 

For å bli aktivitør søker du deg inn på helse- og oppvekstfag vg1, og aktivitør Vg2. Deretter følger to år i lære. 

Les mer om aktivitørfaget her

Trygg og omsorgsfull pasienttransport

Som portør har du ansvar for å transportere pasienter og utstyr på et sykehus, et sykehjem eller andre helseinstitusjoner. 

Du bringer pasienter frem og tilbake til behandlinger, rundt på ulike poster, tar imot pasienter som kommer med legehelikopter og fra akuttmottak. Du er en viktig brikke i logistikken på et sykehus eller annen institusjon, og bidrar til at pasienter får den behandlingen de skal. 

Du bidrar også med å transportere medisinsk utstyr, prøver, blodprodukter, journaler og andre viktige ting. 

Som ferdig utdannet portør kan du kan jobbe på offentlige og private sykehus, pleiehjem og andre behandlingsinstitusjoner. Du vil ha en aktiv arbeidshverdag der du beveger deg mye.

Les mer om portørfaget her.

Se våre ledige læreplasser 

På disse sidene legger vi ut ledige læreplasser i hele Viken. Vi har valgt å dele opp i tre regioner, og brukt de gamle fylkesnavnene. 

Har du spørsmål til oss i OKViken om hvordan det er å være lærling gjennom oss? Kontakt oss her.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen