Aktivitørfaget

Som aktivitør jobber du tett på mennesker som har forskjellige behov for sosial og fysisk aktivitet. Hvis du er  kreativ og har evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp, har god kommunikasjonsevne og evne til å skape gode relasjoner, kan dette være utdannelsen for deg!

Aktivitørfaget

Arbeidsoppgaver 

En aktivitør har som oppgave å tilrettelegge for fysiske og sosiale aktiviteter for ulike brukergrupper. Brukergruppen består av mennesker som har varig eller forbigående nedsatt aktivitetsfunksjon. Slike brukergrupper kan være:

  • Mennesker med behov for rehabilitering
  • Eldre mennesker med bevegelsesnedsettelse
  • Mennesker med funksjonsnedsettelse eller fysiske utfordringer
  • Mennesker med psykiske utfordringer

Aktivitører jobber hovedsakelig med å motivere og hjelpe de forskjellige brukergruppene med å holde seg aktive, enten sammen med andre eller alene. Målet med arbeidet til en aktivitør er å heve eller opprettholde brukernes funksjoner gjennom tilrettelagt aktivitet. På denne måten kan brukerne oppleve glede, trivsel og mestring gjennom strukturerte og trygge aktiviteter! 

Hverdagen som aktivitør

Som aktivitør tilrettelegger du aktiviteten ved å forenkle framgangsmåter og teknikker, bygge om redskaper og ta i bruk hjelpemidler. Tilretteleggingen kan også være rettet mot omgivelsene. 

Hovedoppgaven til en aktivitør er å tilrettelegge aktiviteten for brukergruppen ut fra deres behov, ressurser, ønsker og aktivitetens egenskaper. Dette kan innebære musikk, fysisk aktivitet, dagligdagse gjøremål eller kulturelle aktiviteter. Du henter inspirasjon til øvelser fra hverdagen, hvor den eneste begrensningen settes av brukeren selv og aktivitetens tilgjengelighet. Når aktivitetene skal gjennomføres er det aktivitørens jobb å veilede og motivere brukeren. Dette kan gjøres gjennom både visuell og verbal kommunikasjon. 

Aktivitøren må planlegge og organisere aktiviteten nøye sammen med samarbeidspartnere, pårørende og brukeren selv. Dette er viktig for å komme frem til aktiviteter som passer brukeren best, og blir lagt særlig vekt på under utdanningsløpet.

En aktivitør skal også observere og ta stilling til brukernes fysiske eller psykiske utvikling, og basere fremtidige aktivitet på disse observasjonene. Aktivitøren skal utvikle og utarbeide aktivitetene basert på tilbakemeldinger og dialog med brukeren selv. På denne måten sørger aktivitøren for at brukeren blir utfordret på et nivå som passer dem, og at brukeren er fornøyd med aktiviteten. 

Hvor kan du jobbe som aktivitør? 

Som ferdig utdannet aktivitør kan du få jobb i privat bedrift eller ulike offentlige institusjoner:

  • Skole og skolefritidsordning
  • Rusomsorg
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Frivillighetssentralen 
  • Kultur- og fritidssektoren 
  • Fengsel og soning

Sluttvurderingen av læretiden som aktivitør

Etter at du har avsluttet læretiden, skal du gjennomføre fagprøven. Alle hovedområdene innen aktivitørfaget inngår i fagprøven, slik at du blir testet i alle deler av fagområdet. Fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål angående aktivitørfaget eller fagprøven, kan du kontakt oss i OKViken her.

Vil du lese mer om aktivitørfaget? Klikk deg inn på Utdanning.no 


IT-driftsfaget

27 mai 2024

Er du interessert i data og IT, og ønsker å jobbe med IT-systemer i små og store bedrifter? Da kan IT-driftsfaget være riktig utdanningsretning for deg!

Medieteknikkfaget

21 mai 2024

Medietekniker er et yrke som passer for deg som har kreative og tekniske ferdigheter og liker å bruke jobbe med lyd, bilde og lys i medieproduksjoner. Les mer.

IT-utviklerfaget

21 mai 2024

Interessert i data/IT? Ønsker du å jobbe med koding, programmering og integrasjon av programvare i små og store bedrifter? IT-utvikler være noe for deg!

Gå til toppen