Spørsmål og svar om lærlinger og læretid

Vi får stadig spørsmål rundt ferie, lønn, fri, bytting av læreplass, fagbrev for voksne og andre ting relatert til læretiden. Her forsøker vi å gi svar på alt dere måtte lure på.

Spørsmål og svar om lærlinger og læretid

Hva får jeg i lønn som lærling?

Du lønnes som en fagarbeider, men den lønna fordeles over to år.

Det er bedriften som velger hvordan lønnen fordeler seg gjennom læretiden De fleste velger å lage en ordning der du gradvis stiger i lønn etter hvert som du øker din kompetanse:

  1. Halvår 30 %
  2. Halvår 40 %
  3. Halvår 50 %
  4. Halvår 80 %

 

 

Les alt om lærlinglønn her.

Får jeg ferie som lærling?

Som lærling har du samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, og loven gir deg rett på 25 dager ferie per kalenderår.

Om du ble ansatt før 1. september kan du ta ut fem ukers ferie året etter. Men du har likevel ikke opparbeidet deg lønn for fem ukers ferie, og kommer ikke til å få betalt for all den tiden du tar deg fri. Du kan derfor heller ikke pålegges å ta ut 5 uker ferie.

Les mer om ferie og læretid her.

Får jeg feriepenger som lærling?

De fleste får utbetalt feriepengene sine i juni. Dette er en andel av opparbeidet lønn fra året før. Feriepengene skal være minst 10,2% av lønna fra i fjor. Det står i arbeidskontrakten din hvilken prosentandel du får.

Kan jeg ta ferie når jeg vil?

Du står fritt til å be om ferie når du ønsker, men det er arbeidsgiveren din som bestemmer. Hør gjerne hva som er praksis på din arbeidsplass.

Kan jeg ta fagbrev som voksen?

Ja, du kan bli praksiskandidat. For å få fagbrev som praksiskandidat kreves det normalt fem års erfaring innen et fag, og du må bestå tverrfaglig teorieksamen for praksiskandidater.

Kontakt fagopplæringen i Viken, eller ditt fylke, for å få vurdert din realkompetanse.

Kan jeg ta fagbrev og studiekompetanse samtidig?

Ja, på Lier og Hønefoss videregående skoler tilbyr de fireårig løp.

Hva skjer om jeg blir syk i læretiden?

Om du blir syk, gjelder samme regler for deg, som andre ansatte på arbeidsplassen. Meld alltid i fra om fravær så tidlig som mulig. Er du syk i tre eller færre dager, kan du levere en egenmelding. Sjekk hvilke regler som gjelder hos din arbeidsgiver.

Er du ordentlig syk og vet du ikke vil være klar til å gå på jobb om tre dager, bør du gå til legen å få en sykemelding. Ved langtidssykdom, blir læretiden forlenget med samme periode.

Hva skjer om jeg blir gravid i læretiden?

Blir du gravid mens du er i lære, har du krav på nedkomstpermisjon. Læretiden blir forlenget med samme periode du er borte. Merk at det er ulovlig å si opp en lærekontrakt på grunn av svangerskapspermisjon. Blir du sykmeldt under selve graviditeten, gjelder vanlige regler.

Er jeg garantert en læreplass?

Du er dessverre ikke garantert å få en læreplass, men du har krav på en eller annen form for opplæring. Det er bedriftene selv som velger hvem de vil ansatte, så man har ingen garantier. Får du ikke plass, vil du få tilbud om opplæring i skole.

Kan jeg klage på fagprøven?

Det er tre mulige karakterer på fagprøven: Bestått meget godt, bestått og ikke bestått. Det er bare ved «ikke bestått», du har muligheten til å klage. Dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan du sende inn en klage. Fristen for å klage er tre uker etter du har fått karakter.

Kan jeg ta fagprøven på nytt?

Ja, du kan ta fagprøven på nytt. Du har i følge opplæringsloven to sjanser til å ta fagprøven etter oppmelding av opplæringskontoret.

Kan jeg ha ekstrajobb når jeg er lærling?

Du står fritt til å gjøre hva du vil på fritiden din, men husk at du jobber 100% som lærling. Det blir lange dager om du skal jobbe mer enn dette. Husk også at du må avklare ekstrajobb med din arbeidsgiver på forhånd.

Når må jeg søke læreplass?

Du må registrere søknaden din hos vigo.no før 1. mars. For enkelte er fristen 1. februar, se hvem det gjelder her.

Hvordan finner jeg ut hvilke bedrifter jeg kan søke læreplass i?

Start jakten på en læreplass tidlig, spør gjerne der du har vært utplassert. Utdanning.no har en fin oversikt over hvordan du kan finne bedrifter som tilbyr læreplasser. Ta kontakt og send bedriften søknad og CV så tidlig som mulig.

Hva om jeg vil ha læreplass hos en bedrift som ikke er godkjent?

Om du får jobb i en bedrift som ikke er godkjent lærebedrift, må bedriften kontakte fylkeskommunen og søke eller melde seg inn som medlemsbedrift hos oss i OKViken. Går dette i orden, kan du jobbe der i læretiden din.

Hva skjer om jeg er mye borte fra lærebedriften min?

Har du udokumentert fravær, eller forsover deg og er mye borte, kan du faktisk miste jobben. Bedriften kan si opp lærekontrakten om du ikke følger arbeidsreglementet og oppfyller pliktene dine.

Jeg er blitt innkalt til jobbintervju for læreplass, hva gjør jeg?

Gratulerer! Du er et steg nærmere læreplass. Her finner du gode tips til både forberedelser, spørsmål du kan bli stilt og hvordan du skal kle deg.

Har du andre spørsmål? Kontakt oss i OKViken, vi hjelper deg gjerne. Kontakt Fagopplæringskontoret i ditt fylke, om du ikke hører til i Viken.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen