Viktig å vite om lærlinglønn

Som lærling skal du være i arbeid i to år. Denne lærlingperioden består av 50% opplæring, og 50% verdiskapning. Verdiskapningen er arbeidet du gjør, og det du skal ha betalt for.

Viktig å vite om lærlinglønn

Som lærling skal du være i arbeid i to år. Denne lærlingperioden består av 50% opplæring, og 50% verdiskapning. Verdiskapningen er arbeidet du gjør, og det du skal ha betalt for.

Hvor mye tjener jeg som lærling?

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, men lønnen blir fordelt over to år. 

I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen:

  1. Halvår 30 %
  2. Halvår 40 %
  3. Halvår 50 %
  4. Halvår 80 %

Dette er den mest vanlige måten å få utbetalt lønn på som lærling. Noen bedrifter velger å utbetale samme lønn i to år og da blir lønnen 50% hele læretiden.

Arbeidskontrakten viser hva du skal ha i lønn

Det er viktig å inngå en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Denne skal oppgi hva du skal ha i lønn, hvilke arbeidstider som gjelder og andre forhold. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå misforståelser senere.

Les mer: Rettigheter i læreforholdet

Hva kan trekkes fra lønna mi?

Som lærling må du skatte som alle andre. Hvor mye du trekkes i skatt, avgjøres utfra lønnen din. Har du ekstrajobb ved siden av læreplassen, må du forvente å trekke mer i skatt.

Arbeidsgiver har lov til å trekke deg i lønn for skatt, innskudd til pensjons- eller sykekasser og forsikringspremier samt fagforeningskontigent om du er medlem der.

Men husk at du blir ikke trukket for pensjonsavgift som lærling, dersom du ønsker å tjene opp pensjonspoeng, bør du kontakte din arbeidsgiver og inngå en personlig avtale om dette.

Får jeg feriepenger som lærling?

Som lærling har du krav på ferie og feriepenger som alle andre. Normalt får du fem ukers ferie hvert år.

Om du ble ansatt før 1. september kan du ta ut full ferie, altså fem uker, året etter. Men du har likevel ikke opparbeidet deg full lønn for fem ukers ferie, og kommer ikke til å få betalt for tiden du tar deg fri.

Feriepenger er en andel av pengene du har tjent opp forrige år. Feriepengegrunnlaget er minst 10,2% av det du har tjent, men varierer fra bedrift til bedrift. På lønnsslippen din pleier det å stå hvor mye du har opparbeidet deg i feriepenger, hvis ikke finner du det i lønns- og trekkoppgaven din. Feriepenger blir normalt utbetalt i juni.

Har jeg krav på tillegg og overtidsbetaling?

Du er som lærling ansatt på akkurat samme vilkår som de andre ansatte. Det betyr at om du jobber kvelder, helger eller helligdager, skal du selvsagt ha betalt for det.

Jobber du overtid gjelder Hovedtariffavtalens bestemmelser for dette. Husk at du må være myndig for å få lov til å jobbe overtid.

I Hovedtariffavtalen kan du lese mer om lønn og lønnsbestemmelser.

Har du spørsmål om andre ting som dreier seg om dine rettigheter som lærling? Vi hjelper deg gjerne, kontakt oss her!


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Gå til toppen