Hvor kan en helsefagarbeider jobbe

Som helsefagarbeider kan du jobbe i mange ulike institusjoner.

Hvor kan en helsefagarbeider jobbe

Med et fagbrev som helsefagarbeider har du en hel rekke forskjellige jobbmuligheter. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, i rusomsorgen, psykiatrien, hjemmetjenesten, i boliger for funksjonshemmede, ved opptrenings- og behandlingssenter, i skolen, og en rekke hjemmebaserte tjenester.

Mulighetene er mange, og det vil finnes jobber så lenge det blir født mennesker på jorden.

Visste du at Norge trenger 100.000 flere helsearbeidere innen 2030?

Dette kan du jobbe med som helsefagarbeider

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til å jobbe på sykehjem og sykehus med de ulike rutinene og prosedyrene som følger. Man setter seg inn i ulike pasienter og brukeres behov, og har tilgang til profesjonelt teknisk utstyr du bruker i det daglige.

Med denne yrkesretningen er du også kvalifisert som fagarbeider i hjemmetjenesten samt i bo- og servicesenter. Du vil også bli kvalifisert til å jobbe i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Det er med andre ord en yrkesretning som gir mange og varierte muligheter

Bli helsefagarbeider i Viken

Helsearbeiderfaget er en etterspurt yrkesretning i kommunene i Viken. Som lærling i Viken er du nærmest garantert jobb etter bestått fagprøve, og du vil ha gode fremtidsutsikter.

Som lærling i helsearbeiderfaget får du lønn under læretiden.

Les også: Lærling i Helsearbeiderfaget

Videreutdanning som helsefagarbeider

Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen.

En fagskoleutdanning i tillegg til fagbrev som helsefagarbeider, vil gi deg en helt unik spisskompetanse, bred faglig tyngde, høyere lønn og mulighet for økt ansvar.

Les om Simen som er lærling i helsearbeiderfaget i Sigdal Kommune.

Derfor bør du bli helsefagarbeider

Om du er glad i mennesker, kan helsearbeider være en meningsfull jobb for deg. Som helsefagarbeider jobber du med alt som er viktig: omsorg, sosialt samvær og møte med mennesker.

Med et fagbrev som helsefagarbeider, er du sikret jobb så lenge det finnes mennesker. Du får en trygg og god jobb; En av de aller viktigste i samfunnet vårt.

Les mer om videreutdanning for helsefagarbeidere her.

Har du spørsmål vedrørende helsearbeiderfaget kan du ta kontakt for en hyggelig prat her.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen