Lærling i helsearbeiderfaget

Maroussia Rhulinabo Nabintu, 29 år fra Gol, var ferdig som lærling 9. november 2015. Nå jobber hun på Gol Helsetun, hvor hun også tilbragte deler av sin læretid.

Lærling i helsearbeiderfaget

Maroussia Rhulinabo Nabintu, 29 år fra Gol, var ferdig som lærling 9. november 2015. Nå jobber hun på Gol Helsetun, hvor hun også tilbragte deler av sin læretid.

Fikk fast jobb etter læreplass

  • På Gol Helsetun jobber jeg med å stelle, pleie og kommunisere med pasienter alt ettersom hva de trenger, sier Maroussia.

Deler av hverdagen består av blant annet å måle blodtrykk, måle blodsukker, stelle stomi og mange andre prosedyrer og oppgaver knyttet til virksomhetens rutiner og pasientenes behov.

Variert og spennende læretid

Som alle lærlinger hadde Maroussia 2 års praksis. Det første året i hjemmetjenesten, og det andre året ble tilbrakt på Gol Helsetun. Læretid i hjemmetjenesten og på Gol Helsetun ga henne bred kunnskap og erfaring med forskjellige pasienter.

  • Som lærling fikk jeg mulighet til å kjent med ulike typer utfordringer gjennom observasjon, sier Maroussia. Store deler av hennes læretid har bestått av å observere og kartlegge ulike utfordringer, som hun deretter har måttet finne løsninger på.

Denne tiden har gitt henne god kunnskap, og større forståelse for behandling av pasienter.

Jeg har også lært mye om ernæring og kosthold, og hvordan dette kan tilpasses de ulike pasientene, sier Maroussia.

Er du nyskjerrig på helsearbeiderfaget finner du mer informasjon om retningen her. 

Har du lyst til å jobbe med helse? Da kan denne retningen være noe for deg. Vi hjelper deg med å komme i gang her.


Fem veier til fagbrevet

28 november 2022

Veien til fagbrev kan virke lang, men du har mange flere muligheter enn du kanskje er klar over. Les mer om dette her.

Fagbrev på jobb

23 november 2022

Fagbrev på jobb er en ordning der voksne som allerede er i arbeid kan få mulighet til å få et fagbrev eller svennebrev basert på sin erfaring.

Gå til toppen