Yrkesfagene det er stor etterspørsel etter

Yrkesfagene det er stor etterspørsel etter

Mange yrkesgrupper har stor mangel på folk, en tendens som vil øke i fremtiden. Spesielt innenfor bygg- og anleggsbransjen og helsevesenet. Her mangler det allerede flere arbeidere, og ifølge en rapport fra SSB vil det mangle 18000 helsearbeidere i 2035. Yrker innenfor datateknologi og IT-drift har også behov for flere flinke mennesker. Dette er yrkesområder som er i stadig vekst, og utvikler seg i en voldsom fart. For deg som vil være sikker på å få jobb er det gode muligheter.

IT-drift og IT-utvikling

Det gamle IKT-servicefaget blir om til to forskjellige fag, IT-drift og IT-utvikling. OKViken tilbyr lærlingplasser i begge fagene. Som IT-driftstekniker er det din oppgave å drifte datakommunikasjonssystemer, sikre informasjon og informere og veilede brukere. Dette er et område som utvikler seg raskt og det alltid er behov for flere flinke mennesker som er interessert i teknologi.

Helsearbeiderfaget

Liker du å jobbe med mennesker og vil være sikker på at du får jobb? Det er stadig behov for flere helsefagarbeidere. Allerede i dag er det mangel på folk, og da det er en yrkesgruppe med en stor andel eldre mennesker vil dette behovet bare øke i framtiden. Det betyr at du som lærling i helsefagarbeidet har gode muligheter på å få fast jobb når du er ferdig. Helsefagarbeider passer bra for deg som er omsorgsfull, praktisk og liker å være i bevegelse.

Les mer om helsearbeiderfaget her.

Byggdrifterfaget

Et annet området det er mangel på arbeidskraft er innenfor bygg- og anleggsbransjen. Dagens bygninger er ikke som de engang var, de har blitt til ganske komplekse maskiner i seg selv, med innebygde teknologiske systemer som håndterer alt fra nøkkelkort til inneklima, brannvern og sikkerhet. Hverdagen til en byggdrifter er variert, du vet aldri hva som dukker opp.

Les mer: En byggdrifters hverdag.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen