En byggdrifters hverdag

Geir Morten Klype jobber i Buskerud fylkeskommune Eiendom, avdeling Åssiden videregående skole. Han er ansvarlig for driftslederne, og faglig leder for lærlinger.

En byggdrifters hverdag

Geir Morten Klype jobber i Buskerud fylkeskommune Eiendom, avdeling Åssiden videregående skole. Han er ansvarlig for driftslederne, og faglig leder for lærlinger.

Geir Morten har vært faglig leder i et halvt år, og tok over etter sin forgjenger. I år har han en lærling i byggdrifterfaget, Per André.

En spennende jobb

Som faglig leder har man ansvaret for opplæring av lærlingen og følge den opp.

Jeg prøver å overføre kunnskapen min over til han, og se til at opplæringsplanen blir fulgt. Vi skulle gjerne skulle hatt flere lærlinger i byggdrifterfaget.

En byggdrifter drifter, kontrollerer og vedlikeholder ulike typer bygg, og foretar mindre reparasjoner som oppstår.

Jeg synes det er en spennende jobb. Det er mye å sette seg inn i når det kommer til et bygg, med brannvern, enøk, styring av diverse tekniske installasjoner med mer. Jeg har egentlig bakgrunn fra rørfag, men synes dette er mye mer spennende.

Les mer: Dette må du kunne som byggdrifter

Arbeidsoppgavene til en byggdrifter

Ingen dager er like på Åssiden videregående skole, og arbeidsoppgavene varierer.

På en vanlig dag gjør man alt fra å kontrollere SD-anlegget, sjekke at temperaturer og ventilasjon er der vi vil ha det, og at innstillingene vi ønsker er opprettholdt. Dette er viktig for å spare mest mulig. Det er også mye generelt bygningsmessig vedlikehold og tjenester opp mot brukerne av bygget, og mange uforutsette problemer som kan dukke opp i hverdagen.

Klype sier man også må ha generell kunnskap om bygg, drive rapportering og tenke miljø og ENØK.

Byggdrifterfaget passer for deg som har IT-kunnskaper og interesse for bygg

Klype forteller at det er mangelvare på byggdriftere og at de ønsker seg flere lærlinger i faget.

Om du har litt IT-kunnskaper og en interesse for bygg, eller byggmessig bakgrunn er byggdrifter en kjempefin jobb. Det er mye å sette seg inn i, og veldig variert.

Byggdrifterfaget er ikke som før

En byggdrifterstilling er ikke som før, nå er alt mye mer digitalisert. Gjennom utdanningen lærer man seg å ha oversikt over byggene og drifte dagens avanserte bygg. Bygg blir bare mer og mer tekniske, og den utviklingen vil fortsette. Vi har fått sett inn i fremtiden med 3D moduler, og hvilken type utstyr og materialer som fremtidens bygg vil bestå av, og det er veldig spennende, avslutter Geir Morten Klype.

Les mer: Ønsker du deg en praktisk jobb hvor du får brukt både kropp og hode?

Har du spørsmål til OKViken om det å være lærling? Kontakt oss her!


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen