Selskapsavtale

OKViken opplæringskontor for offentlig sektor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. I dette dokumentet finner du oversikt over eiere i selskapet.

En kort oppsummering av selskapsavtalen

Formålet med selskapet er å være et samarbeids- og serviceorgan for eierne, og ha ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse, i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Last ned dokumentet for mer informasjon om selskapet og dets ansvarsområder.

Har du spørsmål til vår selskapsavtale? Ta kontakt her.

Gå til toppen