Spørsmål og svar rundt fagprøven

Spørsmål og svar rundt fagprøven

Fagprøven er din avsluttende «eksamen» når læretiden er over. Fagprøven er en praktisk prøve på dine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Når du tar fagprøven skal du bevise at du kan planlegge og forstår hensikten med arbeidet ditt. Når du består fagprøven, får du utstedt fagbrevet som er ditt endelige bevis på din utdanning og yrkestittel.

Her har vi oppsummert de vanligste spørsmålene, og det viktigste du bør være klar over i forbindelse med fagprøven:

Når kan jeg ta fagprøven?

Du kan ta fagprøven tidligst tre måneder før eller senest tre måneder etter at du er ferdig som lærling.

Hvem melder meg opp til fagprøven?

Er du lærling hos OKViken, er det vi som melder deg opp.

Hvor holdes fagprøven?

Du har krav på å gjennomføre fagprøven på arbeidsplassen din, eller der du har tilbragt den største delen av opplæringen.

Hva består fagprøven av?

  • En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunner valgene dine.
  • En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
  • En evalueringsdel der du vurderer egen innsats og selve utførelsen.
  • En dokumentasjonsdel der du dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

Hvor lenge varer fagprøven?

Prøven foregår ofte fra 2 til 5 dager, men dette er avhengig av hvilket fag du går opp i. Prøvens lengde står dokumentert i læreplanen for faget.

Hva handler fagprøven om?

Du skal kunne alle kompetansemålene i læreplanen for faget ditt. Du kan derfor få oppgaver som dreier seg rundt hvem som helst av dem. Arbeidsoppgavene skal reflektere kravene til faglig kompetanse.

Har jeg noen hjelpemidler?

Alle bøker og hjelpemidler som kandidaten har benyttet i læretiden kan brukes, også PC og samarbeid og hjelp fra kollegaer. Dokumentasjonen fra læretiden kan brukes under fagprøven, og kan være svært nyttig.  

Hva må lærebedriften gjøre under fagprøven?

Bedriften har ansvaret for å stille med nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp til rådighet under prøven. Kandidaten må ikke overlates til seg selv, og må kunne få hjelp underveis. Forberedelsene skjer i samarbeid mellom kandidat og bedrift.

Kan jeg ta fagbrev som voksen?

Ja, du kan det finnes ordninger for fagbrev som voksen. Dersom du allerede er i jobb kan kanskje ordningen Fagbrev på jobb passe for deg. Ja, du kan bli praksiskandidat. For å få fagbrev som praksiskandidat kreves det normalt fem års erfaring innen et fag, og du må bestå en tverrfaglig teorieksamen for praksiskandidater.

Kontakt fagopplæringskontoret i Viken, eller ditt fylke, for å få vurdert din realkompetanse.

Les mer om fagprøven som voksen her.

Kan jeg klage på fagprøven?

Det er tre mulige karakterer på fagprøven: Bestått meget godt, bestått og ikke bestått. Det er bare ved «ikke bestått» at du har mulighet til å klage. Dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan du sende inn en klage.

Hva er fristen på å sende inn klage på fagprøven?

Fristen for å klage er tre uker etter du har fått karakter.

Hva må jeg skrive i klagen på fagprøven?

Klagen må være skriftlig og vise til hva du klager på. Du må også skrive en begrunnelse på hvorfor du klager.

Kan jeg ta fagprøven på nytt?

Ja, du kan ta fagprøven på nytt. Du har i følge opplæringsloven to sjanser til å ta fagprøven etter oppmelding av opplæringskontoret.

Må jeg betale for fagprøven?

De to første forsøkene på fagprøven får du dekket. Stryker du også gang nummer to, må du betale for det neste forsøket selv. Da tar du fagprøven som privatist.

Du må selv melde deg opp som praksiskandidat til ny prøve.

Hva skal jeg gjøre mens jeg venter på å ta fagprøven på nytt?

Du har ikke rett til forlengelse av læretiden, men om din arbeidsgiver er villig til det, kan den forlenges slik at du har jobb frem til ny prøve. Det smarteste er nok å holde seg i aktivitet, og jobbe med noe relevant mens du venter på å gå opp til ny prøve.

Jeg sliter med å bestå fagprøven, hva kan jeg gjøre?

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøven, må søknad om særskilt tilrettelegging av fag- og svenneprøve med sakkyndig dokumentasjon sendes inn sammen med oppmelding. Denne søknaden sendes av opplæringskontoret i samarbeid med deg.

Hvorfor bør jeg ta fagbrevet?

  • Med fagbrev tjener du mer enn uten
  • En formell utdanning gir deg mer faglig tyngde
  • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet

Ta kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål rundt fagprøven.


Derfor skal du velge helsefag

24 januar 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Gå til toppen