Spørsmål og svar rundt fagprøven

Spørsmål og svar rundt fagprøven

Fagprøven er din avsluttende «eksamen» når læretiden er over. Fagprøven er en praktisk prøve på dine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Når du tar fagprøven skal du bevise at du kan planlegge og forstår hensikten med arbeidet ditt. Når du består fagprøven, får du utstedt fagbrevet som er ditt endelige bevis på din utdanning og yrkestittel.

Her har vi oppsummert de vanligste spørsmålene, og det viktigste du bør være klar over i forbindelse med fagprøven:

Når kan jeg ta fagprøven?

Du kan ta fagprøven tidligst tre måneder før eller senest tre måneder etter at du er ferdig som lærling.

Hvem melder meg opp til fagprøven?

Er du lærling hos OKViken, er det vi som melder deg opp.

Hvor holdes fagprøven?

Du har krav på å gjennomføre fagprøven på arbeidsplassen din, eller der du har tilbragt den største delen av opplæringen.

Hva består fagprøven av?

  • En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunner valgene dine.
  • En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
  • En evalueringsdel der du vurderer egen innsats og selve utførelsen.
  • En dokumentasjonsdel der du dokumenterer og rapporterer utført arbeid.

Hvor lenge varer fagprøven?

Prøven foregår ofte fra 2 til 5 dager, men dette er avhengig av hvilket fag du går opp i. Prøvens lengde står dokumentert i læreplanen for faget.

Hva handler fagprøven om?

Du skal kunne alle kompetansemålene i læreplanen for faget ditt. Du kan derfor få oppgaver som dreier seg rundt hvem som helst av dem. Arbeidsoppgavene skal reflektere kravene til faglig kompetanse.

Har jeg noen hjelpemidler?

Alle bøker og hjelpemidler som kandidaten har benyttet i læretiden kan brukes, også PC og samarbeid og hjelp fra kollegaer. Dokumentasjonen fra læretiden kan brukes under fagprøven, og kan være svært nyttig.  

Hva må lærebedriften gjøre under fagprøven?

Bedriften har ansvaret for å stille med nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp til rådighet under prøven. Kandidaten må ikke overlates til seg selv, og må kunne få hjelp underveis. Forberedelsene skjer i samarbeid mellom kandidat og bedrift.

Kan jeg ta fagbrev som voksen?

Ja, du kan det finnes ordninger for fagbrev som voksen. Dersom du allerede er i jobb kan kanskje ordningen Fagbrev på jobb passe for deg. Ja, du kan bli praksiskandidat. For å få fagbrev som praksiskandidat kreves det normalt fem års erfaring innen et fag, og du må bestå en tverrfaglig teorieksamen for praksiskandidater.

Kontakt fagopplæringskontoret i Viken, eller ditt fylke, for å få vurdert din realkompetanse.


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen