Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning der voksne som allerede er i lønnet arbeid kan få mulighet til å ta fagbrev. Gjennom allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med praksis kan man ta et fagbrev uten fellesfag fra videregående.

Fagbrev på jobb

«Fagbrev på jobb» kommer som et tillegg til praksiskandidatordningen, hvor man har hatt mulighet til å ta fagbrev så lenge man har hatt fem års erfaring fra yrket. 

Den nye ordningen retter seg mot dem som allerede er i jobb, men som ikke har oppnådd fem år med praksis. 

I den nye ordningen «Fagbrev på jobb» er det ikke krav til fellesfag fra videregående, bare tverrfaglig eksamen i programfagene. Du oppnår fag- eller svennebrev basert på nevnte eksamen, allsidig praksis, eventuelt en realkompetansevurdering og veiledet opplæring på arbeidsplassen. 

Fra ufaglært til formell kompetanse

Målet er å sørge for at flere skal få muligheten til å jobbe med en formell kompetanse, og det er enkelte sektorer hvor behovet for yrkesaktive med formell kompetanse og fagbrev er spesielt stort, deriblant helse- og omsorgssektoren. I denne gruppen er det mange som har hatt vikariat eller deltidsstillinger, og dermed har problemer med å oppnå de fem årene som kreves i praksiskandidatordningen. 

Hvem kan få fagbrev på jobb?

Som nevnt over retter ordningen seg mot yrkesaktive voksne uten formell kompetanse. Du må ha fullført grunnskole, eller tilsvarende opplæring. Målgruppen er de som har noe praksis fra lærefaget, men som trenger oppfølging og veiledning før de eventuelt går opp til fagprøve. Ordningen gjelder alle lærefag. 

Krav til praksis, kompetanse og eksamen

For å gå inn under ordningen er det et par krav som må oppfylles, nemlig:

  • At fylket ditt tilbyr denne tjenesten 
  • At du har minimum ett års yrkespraksis men maksimum 4 års praksis
  • At du har en arbeidsavtale på minimum 50% stilling

Viken fylkeskommune tilbyr dette, men vi må gjøre oppmerksom på at ikke alle fylker gjør det samme. Sjekk med fagopplæringskontoret i ditt fylke om denne ordningen gjelder for deg.

Vurderer du å ta fagbrev som privatist? Disse reglene gjelder for deg.

Krav til utdanning

Det er også enkelte krav til utdannelse, du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Derimot er det fritak fra fellesfagene fra videregående skole. Du trenger ikke å ha bestått de fem fellesfagene, norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. 

Det er mange myter rundt yrkesfag. Les mer om yrkesfag - feil eller fakta.

Plan for opplæringen i din bedrift

For å få fagbrev på jobb krever det at arbeidsplassen din tar på seg opplæringen. Det må lages en plan for opplæring, intern plan og opprette en lærekontrakt for fagbrev på jobb.

Ta kontakt for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om fagbrev på jobb og hører hjemme i Viken kan du ta kontakt med oss. Hører du hjemme et annet sted kan du kontakte fagopplæringskontoret i ditt fylke.


Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Bli mediedesigner

17 oktober 2023

Som mediedesigner produserer og utformer du visuell kommunikasjon for digitale og analoge flater. Dette er et spennende yrke i utvikling.

Gå til toppen