Dokumentasjon av læretiden

Som lærling skal du dokumentere hva du har arbeidet med mens du er ansatt i lærebedrift, som en kvalitetssikring på kompetansen du har tilegnet deg. Denne dokumentasjonen kan du senere bruke på fagprøven.

Dokumentasjonen trenger ikke være veldig lang, men du er nødt til å dokumentere i korte trekk hva du har gjort og hva du har lært.

Dokumentasjon 2,5 timer ukentlig

Du skal sette av tid i opplæringstiden til dokumentasjonsarbeid. Vi anbefaler at dette er rundt 2,5 timer hver uke. Dokumentasjonen skal i utgangspunktet foregå på arbeidsplassen da det er en del av arbeidstiden.

Når og hvor du gjør dette kan avtale med arbeidsplassen din. Har du behov for mer tid enn det som er avtalt, må du gjøre dette utenom arbeidstiden. Det er lurt å ha en fast rutine på når du skal skrive ned dokumentasjonen, slik at det blir en integrert del av arbeidsdagen din.

All dokumentasjon skal gjøres i OLKWEB

All dokumentasjon skal foregå på lærlingplattformen OLKWEB. Instruktøren står ansvarlig for å følge opp at lærlingen dokumenterer læretiden.

Ta kontakt med oss i OKViken her dersom du har spørsmål!

Gå til toppen