Søke læreplass?

Her finner du informasjonen du trenger for å kunne søke læreplass i kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune.

Søke læreplass?

Her finner du informasjonen du trenger for å kunne søke læreplass i kommunene i Viken og Viken fylkeskommune.

Søk læreplass igjennom vigo.no

Ønsker du å søke læreplass kan det være lurt å bli klar over alle faktorene som ligger til grunn før du søker.

Vigo.no er et nettsted som eies og drives av fylkeskommunene. Her finner du informasjon om videregående opplæring i skole og bedrift, fagskoleutdanning og videregående opplæring for voksne og realkompetanse.

Du kan registrere din søknad for læreplass gjennom hele året. Hovedfristen for å søke læreplass i kommunene i Viken og Viken fylkeskommune gikk ut 1. mars.

Søknadene blir sendt til opplæringskontoret. I april, juni og fortløpende blir det intervjuer, referanser innhentet og tilslutt blir ansettelsene foretatt.

Stor etterspørsel for yrkesfag

Ved valg av yrkesvei er det viktig å se på yrkesretninger det blir større behov for.

Kommunene i Viken mangler fagarbeidere, og kandidater med yrkesfaglig bakgrunn i alle yrker er etterspurt de nærmeste årene.

Les også: Fordelene ved å være lærling

Har du spørsmål knyttet til søknaden eller søknadsprosessen? Kontakt oss i OKViken..


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen