Frist for å søke læreplass i VIGO 1. mars!

Her finner du alt du trenger å vite for å søke.

Frist for å søke læreplass i VIGO 1. mars!

Det er kort tid til søknadsfristen til å søke læreplass i Viken fylkeskommune går ut. Her finner du informasjonen du trenger for å søke.

Søk vigo.no innen 1. mars

Når du har funnet ut at du ønsker å søke læreplass kan du logge deg inn på vigo.no, og søke der. Her vil du få opp Viken fylkeskommune, og må foreta noen enkle søkesteg.

Søknaden din behandles

Fylkeskommunen registrerer søknaden og henter opp karaktergrunnlaget ditt fra VG1 og VG2.

Behandlingstid fra mars til juni

I behandlingstiden blir søknadene sendt til opplæringskontoret. De blir gått igjennom og kvalitetssikret, og deretter sendt til aktuelle kommuner. Mellom april og juni påbegynnes intervjuprosessen hvor referanser blir innhentet og ansettelsene skjer fortløpende.

Ønskede kvalifikasjoner for læreplass

For å være kvalifisert til en læreplass er det ønskelig at du har bestått karakterer fra VG1 og VG2 eller har en plan på hvordan du skal ta opp fag. Fravær fra skole blir også vedlagt, og høyt fravær bør være kommentert i merknadsfeltet. Skriv også i merknadsfeltet hvis du ønsker deg en spesiell arbeidsgiver/kommune.

Alle kommuner har læreplasser i alle opplæringskontorets fag, men antall læreplasser i ulike fag varierer fra år til år.

Har du spørsmål vedrørende søkeprosessen kan du ta kontakt for en prat med noen av våre veiledere her.


Alt om lønn for lærlinger

21 mai 2023

I denne artikkelen forteller vi deg alt du trenger å vite om lønn som lærling, feriepenger, pensjon, lønnsutbetaling, studielån og sykelønn.

Lærlinglønn

20 mai 2023

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Her kan du lese hvor mye du tjener som lærling i 2023.

Gå til toppen