Fordelene med å være lærling

Å være lærling gir deg en unik og annerledes tilnærming til faget du interesserer deg for.

Fordelene med å være lærling

Å være lærling gir deg en unik og annerledes tilnærming til faget du interesserer deg for.

En annerledes måte å studere på

Å være lærling gir deg utdannelse som passer for et spesifikt yrke. Det er en utdannelse med en praktisk tilnærming og utføring av faget. Du blir gitt ansvar, får være med å forme hverdagen din og får innblikk i faget.

Lønn under utdannelse

Som lærling får du lønn under læretiden. Lønnen er et års fagarbeiderlønn, omtrent kr 320.000, fordelt utover læretiden.

Mulighet til å bli kjent med et annet sted

Som lærling har du mulighet til å flytte, bli kjent med andre steder og oppleve noe nytt. I tillegg til å velge et sted med gode forutsetninger og muligheter for å jobbe med det du brenner for, finnes det også mange steder hvor du kan dyrke dine interesser og hobbyer.

Etterspørsel på yrkesrettet utdannelse

Du kommer langt med faglært kompetanse i dagens arbeidsmarked. En yrkesrettet utdannelse er av stor verdi. Som faglært blir du en viktig og god ressurs på arbeidsplassen.

Fagbrevet

Å bli lærling åpner for mange muligheter. Endt læretid dokumenteres med et fagbrev. Etter det kan du gå rett ut i arbeid eller ta et års påbygg, for så å søke høyskole eller universitetsutdannelse. Ved valg av høyskole eller universitetsutdannelse vil bakgrunnen som lærling gi deg et mer helhetlig syn på faget.

Har du spørsmål vedrørende det å være lærling kan vi hjelpe deg med at du lurer på. Ta kontakt her.


Yrkesfag eller studiespesialisering?

13 mars 2023

Er du tiendeklassing og lurer på hva du skal velge til neste år? Studiespesialiserende er kanskje det vanligste – men er det rett for deg?

Variert arbeidshverdag som automatiker

27 februar 2023

Det er nesten ingen industrier som ikke har noe behov for en automatiker og som automatiker vil hverdagen være spennende og variert. Les mer.

Gå til toppen