Skrive-, lese- og lærevansker som lærling

Hvis du har skrive-, lese- og lærevansker, kan du fortsatt være lærling og arbeide i en lærlingbedrift. Det er nemlig slik at selv om du har vansker med vanlig undervisning, eksaminering eller arbeid, så skal det være mulig å tilrettelegge et opplæringsløp som er tilpasset dine behov.

Skrive-, lese- og lærevansker som lærling

Hvis du har skrive-, lese- og lærevansker, kan du fortsatt være lærling og arbeide i en lærlingbedrift. Det er nemlig slik at selv om du har vansker med vanlig undervisning, eksaminering eller arbeid, så skal det være mulig å tilrettelegge for et opplæringsløp som er tilpasset dine behov.

Dersom du har behov for det, så skal med andre ord din arbeidsgiver legge til rette for deg slik at du kan arbeide på tross av begrensningene du har.

Flere alternativer

Hvis du trenger ekstra hjelp og oppfølging, kan du også be om hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste. De kan både bistå med råd til hvordan du og din arbeidsplass kan utarbeide et arbeidsforløp som passer dine behov, eller de kan komme med konkrete forslag og hjelp om du trenger det. 

Les mer om PP-tjenesten på udir.no her. 

I enkelte tilfeller kan også en lærebedrift søke om ekstra midler for å gjennomføre opplæring for lærlinger med spesielle behov. Dette søkes om fra Utdanningsdirektoratet. 

Se informasjon om hvordan du kan søke om tilskudd her.

Hvordan tilrettelegge for god opplæring

Det er mange enkle grep lærling og lærebedrift kan gjøre sammen for å tilrettelegge arbeidsdagen. 

Hvis du sliter med lærevansker eller har konsentrasjonsproblemer, kan det være lurt å:

  • Legge opp faste rutiner
  • Ha god arbeidsro
  • Lage konkrete mål
  • Gi beskjeder skriftlig
  • Gjennomføre jevnlig repetering av det du lærer
  • Gi og få grundige og jevnlige tilbakemeldinger

Vil du lese mer om dine rettigheter som lærling? Trykk her for å lese om fagforeninger for lærlinger, eller se hvilke muligheter lærlinger har for økonomisk støtte her.

Både norsk arbeidsliv og utdanning er ment å være inkluderende og tilgjengelig for alle, uansett hvilke forutsetninger du har. Hvis du ikke kan gjennomføre opplæring på vanlig vis, skal din lærlingtid og videregående utdanning tilpasses deg. 

I mange tilfeller vil også enkelte lærevansker være enklere å tilrettelegge for i et praktisk lærlingløp og i yrkesfag, enn det er på studiespesialisering. Praktiske arbeidsoppgaver og arbeidsdager med stor variasjon gjør det enklere å tilpasse arbeidet til lærlingens situasjon. 

Hvis du sliter med vanlig skole og undervisning, enten det er skrive-, lese- eller konsentrasjonsvansker, så kan yrkesfag og lærlingtid være det rette valget for deg. 

Lurer du på mer om dine rettigheter som lærling?

Vi kan hjelpe deg hvis du har spørsmå


Hvordan melde seg opp til fagprøve

21 mai 2024

De aller fleste lærlinger slipper å bekymre seg for oppmelding til fagprøven. Les mer om rutiner rundt oppmelding til avsluttende prøve her.

Gå til toppen