Kan lærlinger få økonomisk støtte?

Det enkle svaret er ja. Som lærling kan du få både stipend og lån fra Lånekassen, men hvor mye du får utbetalt avhenger av ulike faktorer.

Kan lærlinger få økonomisk støtte?

Hva kan jeg få i støtte?

Hva du kan få i stipend kommer an på hva du har i lærlinglønn og hva foreldrene dine tjener. Her kan du lese mer om hva du kan forvente å tjene når du er lærling. Som regel kan en lærling med ungdomsrett få utbetalt stipend 11 måneder per kalenderår.

Er du borteboer, altså at du bor vekk fra foreldrene dine under utdanningen, har du krav på borteboerstipend på opp til 4517 kroner per måned.

Her kan du lese mer om stipend for lærlinger og sende søknad. Husk at søknadsfristen for stipend i det nye skoleåret er 30. juni og at det kan være lurt å søke i god tid før dette for å unngå lang ventetid og unødige forsinkelser!

Slik fungerer ungdomsrett

En annen forutsetning for økonomisk støtte er at du har ungdomsrett. Ungdomsrett vil si at du har rett til å gå på videregående skole i tre år. Noen ganger er opplæringstiden i enkelte yrkesfag lengre enn tre år. Da har du rett til den opplæringstiden som gjelder for ditt fag.

For at du ikke skal miste ungdomsretten, må du fullføre videregående opplæring innen en sammenhengende periode på fem år, hvis det er snakk om teoretisk opplæring. Skjer hele eller deler av opplæringen i lærebedrift, må utdanningen fullføres innen seks år. Du må også ha brukt hele ungdomsretten innen utgangen av året du fyller 24 år.

Hva om jeg ikke har ungdomsrett?

Har du ikke ungdomsrett, men er lærling eller elev på voksenopplæring i videregående skole, kan du få stipend og lån etter satsene for høyere utdanning. Regnes utdanningen som et fulltidsstudium kan du få utbetalt opp mot 50 000 kroner per semester.

I slike tilfeller vil lærlinglønnen bli behandlet som vanlig inntekt. Overgår inntekten din beløpsgrensen, vil stipendet redusert. Det stilles også krav til godkjent lærekontrakt før du søker om støtte. Lærekontrakten godkjennes av opplæringskontoret i ditt fylke.

Spør oss!

Har du spørsmål om hva det vil si å være lærling og hvordan man søker læreplass? Ta kontakt med oss i OKViken, vi er her for å hjelpe deg!

Her finner du også en oversikt over hvilke utdanningsprogram vi tilbyr i Viken fylkeskommune, og noen av yrkesmulighetene de kan gi deg.


Derfor skal du velge helsefag

20 mars 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Gå til toppen