Fagforening for deg som er lærling

Fagforening for deg som er lærling

Visste du at du kan melde deg inn i en fagforening som lærling? En fagforening er et støttende organ som hjelper arbeidstakere å forhandle fram sine rettigheter på arbeidsplassen. Deres hovedformål er å ivareta sine medlemmer i arbeidslivet. Dette gjelder også lærlinger, som er både elever og arbeidstakere på arbeidsplassen.

Du kan melde deg inn i Fagforbundet som har medlemskap tilrettelagt for lærlinger, eller en fagforening som er tilknyttet din yrkesgruppe.

Hva gjør en fagforening?

  • fagforeninger jobber for gode arbeids- og lønnsvilkår 
  • fagforeninger gir juridisk bistand på arbeidsplassen
  • en fagforening tilbyr rådgivning til sine medlemmer

Fagforbundet Ung jobber for dine rettigheter

Fagforbundet Ung tilbyr et eget medlemskap for lærlinger og jobber med saker som berører elever, studenter og lærlinger spesifikt. De arbeider for å lovfeste retten til læreplass, og retten til faste stillinger etter endt læretid eller utdanning. De jobber også for retten til gratis studiemateriell, og gode rabattordninger som skal gagne lærlinger. Fagforbundet er opptatt av å bedre utdanningstilbudet, også for etter- og videreutdanning.

Her kan du lese mer om Fagforbundets medlemskap for lærlinger.

Tilgang til rådgiver som fagorganisert

Å være fagorganisert gir trygghet på arbeidsplassen, og gir deg muligheten til å søke råd hos en organisasjon som er opptatt av dine rettigheter som yrkesutøver og lærling.

Spør gjerne på din arbeidsplass hvilken fagforening som kan være aktuell for din yrkesgruppe.

Finn ut mer om ulike fagforeninger for din yrkesgruppe på LOs nettsider.

Har du spørsmål om det å være lærling? Ta kontakt med oss i OKViken her.


Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Bli mediedesigner

17 oktober 2023

Som mediedesigner produserer og utformer du visuell kommunikasjon for digitale og analoge flater. Dette er et spennende yrke i utvikling.

Gå til toppen