Seks gode grunner til å ha en lærling

Seks gode grunner til å ha en lærling

Norge trenger flere fagarbeidere i fremtiden, og for å dekke behovene må også bedriftene spille på lag. Mange bedrifter er kanskje redde for at det å være lærebedrift innebærer et for stort ansvar og mye jobb. Derfor har vi her ramset opp en rekke gode grunner til hvorfor nettopp din bedrift bør satse på ny, frisk arbeidskraft.

1) Du sikrer rekruttering

Du sikrer rekruttering til egen arbeidsplass. Hvilke andre nyansatte kjenner til alle interne regler, rutiner og normer fra første dag?

Du viser også ansvar overfor egen bransje ved å utdanne morgendagens arbeidskollegaer. Du får overført egen kompetanse og yrkesstolthet til de som skal føre yrket videre.

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over, i følge tall fra Utdanningsdirektoratet.

2) Du viser samfunnsansvar

Du bidrar til å dekke Norges behov for arbeidskraft, og utdanner kvalifiserte fagarbeidere for morgendagens samfunn. Yrkesarbeidere er de som får «hjulene» i samfunnet til å gå rundt, og gjør en uhyre viktig jobb.

Les mer: Faglig leders oppgaver

3) Du styrker egen arbeidskraft

Ved å utdanne egen arbeidskraft får du styrket din egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring. Ikke bare får du satt lærlingen og andre medarbeidere på prøve, men også deg selv.

4) De ansatte får satt sin kompetanse på prøve

Å ha en lærling på arbeidsplassen gjør at alle får satt kompetansen sin på prøve. Andre medarbeidere må stille spørsmål ved eget arbeid og måten de løser oppgavene på, lærlingen vil nemlig spørre «hvorfor?»

Les mer: Instruktørens huskeliste

5) Du stiller sterkere i anbudsrunder

Om din bedrift eies av staten vil dere bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige, om deres bedrift ikke er lærebedrift. Skal du være med i budrunden og gjøre innkjøp bør dere ha et fokus på inntak av lærlinger.

6) Du blir kompensert

Du mottar tilskudd for å ha en lærling under opplæring. Tilskuddet får bedriften per lærling for ett års fulltidsopplæring, og satsene oppdateres årlig. Det tildeles ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, altså når lærlingen er i arbeid. Men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden.  Mer informasjon om tilskuddssatsene finner du her.

Ta kontakt med oss i OKViken om du har spørsmål.


Derfor skal du velge helsefag

24 januar 2024

Er du glad i mennesker og bryr deg om at andre skal ha det bra? Da er kanskje helsefag noe for deg! Her kan du lese om hvorfor du skal velge helsefag.

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

06 desember 2023

Er byggdrifteryrket interessant for deg? her får du innsikt i hvilke arbeidsoppgaver en byggdrifter har her.

Bli helsefagarbeider

07 november 2023

For å bli helsefagarbeider må du velge helse- og oppvekstfag på Vg1, mens du fortsatt går på ungdomsskolen. Etter fire år har du fullført yrkesutdannelse.

Gå til toppen